Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 31/05/2023 03:16 GMT+7
  • Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP Lạng Sơn trên đường ra thao trường.

  • BĐBP Lạng Sơn tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến sản xuất mô hình học cụ huấn luyện năm 2016.

  • BĐBP Lạng Sơn biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

  • Giờ huấn luyện thể lực của chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP Lạng Sơn.

  • BĐBP Lạng Sơn tổ chức huấn luyện chó nghiệp vụ chiến đấu truy bắt tội phạm.

  • Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn tham gia huấn luyện võ thuật chiến đấu.

Đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

09:46 18-06-2022

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sát với thực tiễn tình hình đơn vị, địa bàn, 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 454-NQ/ĐU ngày 30/7/2013 của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện. Ngoài các nội dung theo chương trình huấn luyện cơ bản, các đơn vị đã thông qua thực tiễn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới để bổ sung nội dung, biện pháp huấn luyện, làm cho công tác huấn luyện của BĐBP Lạng Sơn ngày càng thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Vi Toàn (Thực hiện)