Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 11:43 GMT+7

Tìm hiểu về việc đảng viên viết thư tố cáo những hành vi vi phạm của tổ chức đảng hoặc đảng viên

Biên phòng - - Đảng viên viết thư tố cáo những hành vi vi phạm của tổ chức đảng hoặc đảng viên ở cơ sở với cấp trên, nhưng không thông qua lãnh đạo cơ sở, như vậy có đúng không? Đề nghị tòa soạn thông tin về việc này. Nguyễn Đình Anh (Thừa Thiên Huế)

Trả lời: Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP, tại khoản 7, Điều 3, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã nêu rõ: "Tố cáo trong Đảng là việc công dân, đảng viên báo cáo cho tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước của tổ chức đảng hoặc đảng viên mà người tố cáo cho là gây thiệt hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tại khoản 5, Điều 20, Quy định số 22-QĐ/TW cũng quy định: "Tổ chức đảng quản lý đối tượng bị tố cáo phải bảo đảm quyền dân chủ của đảng viên và quần chúng trong việc giám sát, tố cáo, phản ánh về tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp và thực hiện yêu cầu của tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Trong thời gian đang giải quyết, chưa có kết luận thì tổ chức đảng quản lý đảng viên phải bảo đảm các quyền của đảng viên, của tổ chức đảng bị tố cáo; giáo dục và tạo điều kiện để đảng viên, tổ chức đảng thực hiện nghiêm các yêu cầu của tổ chức đảng giải quyết tố cáo".

Tại điểm 2.2, khoản 2, Mục IV, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW quy định: "Đơn tố cáo của công dân (kể cả đảng viên) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên hoặc điểm chỉ, trình bày trung thực sự việc, chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo và bằng chứng (nếu có) của mình. Nếu tố cáo trực tiếp thì phải được ghi lại thành văn bản, người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo".

Căn cứ quy định nêu trên, đảng viên có quyền viết đơn tố cáo những hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nơi mình công tác và sinh hoạt với cơ quan lãnh đạo cấp trên, không phải thông qua lãnh đạo cơ sở.

BBP

Bình luận

ZALO