Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 30/05/2023 02:48 GMT+7

Tìm hiểu về chế độ chính sách trong QĐND Việt Nam:

Tiêu chuẩn quân trang nghiệp vụ tuần tra song phương dùng chung của BĐBP

Biên phòng - Theo Thông tư 147/2020/TT-BQP ngày 16-12-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông  tư số 207/2016/TT-BQP ngày 16-12-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số tiêu chuẩn quân trang nghiệp vụ và quân trang tăng thêm (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2021), tiêu chuẩn 1 suất quân trang nghiệp vụ tuần tra song phương là quân trang nghiệp vụ dùng chung, bao gồm 10 loại cụ thể như sau: 

1- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (SQ- QNCN) và hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ-BS) được cấp 1 bộ quân phục nghiệp vụ, niên hạn 3 năm.

2- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 áo ấm nghiệp vụ, niên hạn 4 năm.

3- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 đôi giày dã chiến, niên hạn 3 năm.

4- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 đôi ủng lội suối, niên hạn 3 năm.

5- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 đôi tất chống vắt, niên hạn 1 năm

6- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 ba lô mini, niên hạn 5 năm.

7- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 mũ mềm dã chiến, niên hạn 3 năm.

8- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 bi đông 1 lít, niên hạn 5 năm.

9- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 biểu tượng Biên phòng, niên hạn 3 năm.

10- SQ-QNCN và HSQ-BS được cấp 1 phù hiệu kết hợp, niên hạn 3 năm.
Thông tư cũng quy định áo ấm nghiệp vụ chỉ đảm bảo cho các đồn Biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra song phương thuộc biên giới phía Bắc từ đèo Hải Vân trở ra và khu vực Tây Nguyên. Bi đông 1 lít cấp đồng bộ sẽ bao gồm 1 bi đông + 1 ca bi đông + 1 bao đựng; mũ mềm dã chiến đồng bộ gồm mũ mềm dã chiến +1 quân hiệu; phù hiệu kết hợp gồm nền phù hiệu, sao, gạch theo cấp bậc quân hàm. Mỗi đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra song phương diện bảo đảm 14 suất quân trang nghiệp vụ.

BP

Bình luận

ZALO