Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 28/07/2021 08:55 GMT+7

Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Biên phòng - So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng.

So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.

Việc phân bổ đại biểu dự Đại hội căn cứ theo quy định của Điều lệ Đảng và có tính đến địa điểm tổ chức Đại hội.

Theo vietnamplus.vn

Bình luận

ZALO