Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 02/04/2023 01:36 GMT+7

Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống nhà trường quân đội tinh, gọn, mạnh, chuyên sâu, hiện đại

Biên phòng - Ngày 1-6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW, ngày 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới (Nghị quyết 86). Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 86, công tác giáo dục và đào tạo trong quân đội có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực về mọi mặt, cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Hệ thống nhà trường được xây dựng tinh gọn, chính quy, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”. Quy trình, chương trình, nội dung đào tạo được đổi mới, chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tế.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được kiện toàn đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên. Công tác tuyển sinh, tạo nguồn đào tạo thực hiện đúng quy chế, chất lượng giữ vững. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, chú trọng; nhiều đề tài, nhiệm vụ, sản phẩm khoa học được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được đầu tư ngày càng hiện đại. Cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tốt nghiệp ra trường có phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo chức vụ ban đầu, có khả năng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của quân đội. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, nhấn mạnh những kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong nhà trường quân đội.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Hoàng Vân

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao và biểu dương những kết quả trong công tác giáo dục, đào tạo mà các nhà trường quân đội đã đạt được trong 15 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 86, công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội đã có chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam trong từng giai đoạn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong quân đội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và nhà trường trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục, đào tạo. Thời gian tới, cần tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống nhà trường quân đội tinh, gọn, mạnh, chuyên sâu, hiện đại có hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và cơ quan quản lý giáo dục các cấp đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, tính kế thừa và liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; nội dung chương trình bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại; phương pháp dạy học phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học… Hoàn thiện và triển khai thực hiện đề án xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng, triển khai đề án tự chủ tuyển sinh quân sự phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, xây dựng nhà trường mẫu mực, tiêu biểu…

Trong chương trình hội nghị, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Hoàng Vân - CTV

Bình luận

ZALO