Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 20/03/2023 11:14 GMT+7

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị

Biên phòng - Chiều 7-12, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

5c0a7e0822f7c7e759000cc1
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu kết luận thông báo kết quả kiểm tra. Ảnh: Quốc Chính

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định tốt trách nhiệm chính trị trên từng nhiệm vụ, chức trách được giao.

Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân nghiêm túc, chất lượng, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu sau kiểm điểm.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường, chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất hơn, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lù sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết số lượng, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, tăng cường cán bộ đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phát biểu kết luận thông báo kết quả kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chấp hành kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều cách làm mới sáng tạo và hiệu quả; qua đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc tăng cường uy tín, vai trò của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tạo sự chuyển biến đồng bộ, hiệu quả, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay. Những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ được Đoàn kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo với Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO