Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 08:15 GMT+7

Tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp

Biên phòng - Chiều 11-7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm thống nhất một số nội dung để cụ thể hóa Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

0t8cv7mp2b-16616_f_jxyjybzp2_AZ9Z7797
Đồng chí Phạm Minh Chính thống nhất các nội dung làm việc tại Hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo và tổ chức quán triệt chỉ thị tới cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; gắn việc quán triệt chỉ thị với các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi đây là việc làm quan trọng, khởi động cho quá trình đại hội, là nhiệm vụ xuyên suốt đến năm 2020.

Chú trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nắm chắc nội dung Chỉ thị số 35, tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn trong tổng kết nghị quyết của đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phân công theo dõi, hỗ trợ các đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ còn lại trong toàn quân, bảo đảm tính nhất quán trong quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Về mốc thời thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong Quân đội: Quý I-2020 đến tháng 10-2020 hoàn thành tổ chức đại hội đảng các cấp trong Quân đội.

Ông Quốc Chính

 

 

Bình luận

ZALO