Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 18/04/2021 03:30 GMT+7

Tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhanh, bền vững

Biên phòng - Ngày 11-1 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

58764fb2ef665ad26f0004cd
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Năm 2016, UBDT đã hoàn thiện 19 dự án, chính sách dân tộc trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành cũng đã phối hợp hiệu quả với UBDT để triển khai thực hiện Nghị định 05 của Chính phủ về công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Đặc biệt, trong năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 và quyết định thành lập Học viện Dân tộc. ..

Đối với các địa phương, tổng nguồn vốn do UBDT chủ trì phân bổ phát triển hạ tầng vùng dân tộc, miền núi năm 2016 đạt trên 7.000 tỷ đồng. Các địa phương đã đầu tư xây dựng gần 6.000 công trình cơ sở hạ tầng; duy tu bảo dưỡng gần 1.200 công trình; xây dựng 90 công trình nước sạch sinh hoạt tập trung cho 140.000 hộ; hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón, vât tư máy móc cho 408 nghìn hộ nghèo, cận nghèo...

Năm 2017, UBDT đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, vùng, miền; tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những khó khăn, hạn chế và kết quả đạt được trong công tác dân tộc trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017. Theo đó, năm 2017, UBDT sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương xây dựng, ban hành Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; chính sách thu hút đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi.

Khuyến khích các địa phương ban hành các chính sách đặc thù, bố trí thêm nguồn lực để thực hiện tốt chính sách dân tộc. Đổi mới cơ chế chính sách theo hướng chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình sang hỗ trợ cho cộng đồng; tăng cho vay, giảm cho không, hỗ trợ có điều kiện, phân cấp mạnh cho địa phương, đa dạng hóa nguồn lực, chú trọng phát huy nội lực, sự tham gia của người dân; khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy tính sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, vượt khó, vươn lên của đồng bào DTTS.

Lồng ghép cách tiếp cận nhân học lấy cộng đồng làm trọng tâm trong xây dựng chính sách. Quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc hiện hành, bao gồm các chính sách đặc thù, chính sách theo vùng, theo ngành, theo lĩnh vực do Trung ương và các địa phương ban hành. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 giai đoạn 2016-2021.

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh việc dạy nghề và giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi; gắn quy hoạch với ổn định dân cư. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý phát triển rừng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tích cực giao đất, giao rừng cho hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất ở, đất sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhằm đổi mới hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của đồng bào; quyết tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới, biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước thành chương trình hành động cụ thể, cải thiện đời sống bà con, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc trong năm 2017.

Bình Minh

Bình luận

ZALO