Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 12:34 GMT+7

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn

Biên phòng - Trong những ngày vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP tỉnh, nhằm đánh giá việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018.

BĐBP Tây Ninh: "Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp"

tay-ninh
Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Phó Tham mưu trưởng BĐBP, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hải Bằng

Năm 2018, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị của BĐBP Tây Ninh tiếp tục tăng cường biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bộ đội tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch, rà soát tình hình nội bộ, tập trung vào các đơn vị trọng điểm.

Nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội, kịp thời có biện pháp giải quyết triệt để, tận gốc những vấn đề phát sinh từ nội bộ; duy trì nghiêm túc nề nếp chính quy, chấp hành Điều lệnh quản lý bộ đội và chế độ quy định; gắn trách nhiệm và xử lý nghiêm túc cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu bộ phận để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng hoặc xảy ra nhiều vụ vi phạm chưa đến mức xử lý kỷ luật; không xem xét đề bạt chức vụ, quân hàm, nâng lương đối với quân nhân vi phạm kỷ luật; thường xuyên tiến hành nghiêm túc đồng bộ quy trình các bước tiến hành công tác tư tưởng, công tác bảo vệ nội bộ và trong giải quyết vụ việc theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Phó Tham mưu trưởng BĐBP, yêu cầu đơn vị cần đưa ra giải pháp hữu hiệu trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật; tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị; tiến hành đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp từ công tác giáo dục, quản lý đến xử lý kỷ luật; quyết tâm không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo giảm vi phạm thông thường tiến tới không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn về mọi mặt trong đơn vị.

BĐBP Bình Thuận: "Chú trọng công tác nắm tư tưởng cán bộ, chiến sỹ"

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận cho biết, thời gian qua BĐBP Bình Thuận đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và công tác đảm bảo an toàn; xử lý kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh; chú trọng nắm tư tưởng cán bộ, chiến sỹ; đề ra các biện pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa từ xa việc vi phạm pháp luật, kỷ luật. Đơn vị cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thời gian tới.

BĐBP Ninh Thuận: "Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ"

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức quán triệt thường xuyên các văn bản của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, đồng thời ban hành và triển khai nghị quyết về tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong BĐBP tỉnh; thực hiện hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị ở cơ sở trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh thường xuyên quán triệt, cập nhật kịp thời, đầy đủ tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong Quân đội, BĐBP theo định kỳ và đột xuất cho toàn đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm các quy định.

Công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đã có những bước tiến bộ rõ rệt, các mục tiêu, chỉ tiêu đạt ra đều đạt ở mức khá. Công tác đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, sinh hoạt công tác hàng ngày và tham gia giao thông luôn được quan tâm. 

BĐBP Long An: "Chăm lo đời sống tinh thần, kịp thời nắm bắt tư tưởng của bộ đội"

Năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An đã quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên đối với công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng bộ đội và xử lý những vấn đề nảy sinh; phát huy sức mạnh của tổ chức quần chúng trong giáo dục, quản lý kỷ luật và giải quyết vụ việc xảy ra.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ; quản lý vũ khí, trang bị; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị; duy trì tốt các chế độ nề nếp công tác, xây dựng đơn vị chính quy, coi trọng công tác giáo dục pháp luật và công tác quản lý kỷ luật ở đơn vị; phát huy dân chủ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giải quyết hài hòa mỗi quan hệ cấp trên, cấp dưới, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, năm qua BĐBP tỉnh còn có một số tồn tại. Đó là, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và các quy định về an toàn giao thông của một số cán bộ, chiến sỹ đôi lúc còn chưa nghiêm. Việc phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng BĐBP Long An, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên. Thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, bảo đảm đời sống, chế độ tiêu chuẩn; tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động; duy trì tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng thời xử lý nghiêm cá nhân và đơn vị để xảy ra vi phạm kỷ luật, mất an toàn; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật; nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị.

Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ....

Thừa Thiên Huế: "Không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng cần xử lý"

Tại hội nghị diễn ra ngày 19-3, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đánh giá, năm 2017, các đơn vị BĐBP Thừa Thiên Huế không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng cần xử lý. Để đạt được kết quả đó, các đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt chính quy trong ngày, trong tuần, nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt, làm việc, huấn luyện… Công tác quản lý quân số, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật chặt chẽ. Các đơn vị luôn tự giác chấp hành các quy định của pháp luật Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật Quân đội, quy tắc hoạt động xã hội, trật tự nơi công cộng, thể hiện văn hóa quân sự, bản chất tốt đẹp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Thời gian BĐBP Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ luật của các cấp ủy, chỉ huy mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì. Đổi mới nội dung, biện pháp giáo dục phù hợp, sát từng đối tượng. Tăng cường công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong cơ quan, đơn vị...

BĐBP Hà Tĩnh: Tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành điều lệnh

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt nghiêm các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đã triển khai nhiều biện pháp, phong trào về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn, tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng nề nếp chính quy và chấp hành điều lệnh, kỷ luật. Nhận thức, ý thức của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên.

Thượng tá Võ Tiến Nghị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm 2018, cấp ủy, chỉ huy các cấp sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên gần gũi, động viên, quan tâm đến đời sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ; xây dựng đoàn kết nội bộ; quản lý tốt phương tiện quân sự; duy trì nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và kiên quyết xử lý cán bộ, chiến sỹ khi có dấu hiệu sai phạm.

BĐBP Thái Bình: Năm 2018 phấn đấu 100% đơn vị đạt đơn vị vững mạnh toàn diện

Năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, khối cơ quan, đơn vị trong BĐBP Thái Bình đã làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ duy trì nghiêm kỷ luật và chấp hành nghiêm các Chỉ thị của trên. Ý thức chấp hành kỷ luật, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên. Năm 2017 không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật, các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, công tác và an toàn giao thông.

5ab1c2e07a76df35c4007ae2
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thái Bình duy trì đều đặn việc đọc báo để nâng cao cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật trong Quân đội. Ảnh: Hợp Khánh

Năm 2018, BĐBP Thái Bình sẽ đẩy mạnh việc học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; duy trì ý thức chấp hành kỷ luật, điều lệnh đội ngũ trong quân đội; phấn đấu giảm kỷ luật thông thường đến mức thấp nhất. Đơn vị cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu, 100% khối cơ quan, đơn vị đạt đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hải Bằng-Trung Thành-Lĩnh Kiên-Minh Luận-Trần Văn Tuyển- Minh Toàn- Hợp Khánh

Bình luận

ZALO