Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 23/01/2022 10:46 GMT+7

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị

Biên phòng - Trong 2 ngày 5 và 6/7/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP.

11-59-19_anh-1-1.jpg
Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nêu rõ, Đại hội lần này có 4 nhiệm vụ cụ thể. Đó là, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XII của Đảng; đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV; đánh giá những kết quả, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo của Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị yêu cầu các đại biểu dự Đại hội cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ đóng góp những ý kiến vào các văn kiện Đại hội các cấp và sáng suốt lựa chọn các đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo chính trị tại Đại hội do Thiếu tướng Lê Như Đức, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nêu rõ, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Cục Chính trị đã quán triệt, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật như: đã lãnh đạo, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, kế hoạch công tác lớn, đạt kết quả cao.

Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc các nội dung công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT). Tích cực đổi mới về phương pháp công tác, lề lối, tác phong làm việc, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động CTĐ-CTCT của BĐBP, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng và xây dựng Đảng.

Thường xuyên đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tích cực nhằm xây dựng Cục Chính trị và từng phòng, ban, đơn vị trong Cục đạt danh hiệu “vững mạnh toàn diện”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn về tổ chức biên chế trong nội bộ của Cục Chính trị; công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật có bước đổi mới, hiệu quả hơn; các phong trào thi đua được đẩy mạnh tạo khí thế mới trong thực hiện các nhiệm vụ; công tác huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến, chất lượng từng bước được nâng lên, thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp được nâng lên; nội bộ đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong Cục Chính trị phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Các tổ chức quần chúng hoạt động có nề nếp, phát huy được vai trò, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh…

11-59-19_anh-3-1.jpg
Đoàn chủ tịch Đại hội.
11-59-19_anh-2-1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cục Chính trị khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015.
13-06-16_0s9a4637.jpg
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và chỉ ra một số khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: công tác nghiên cứu cơ bản, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai một số mặt CTĐ-CTCT có nội dung chưa chủ động, quyết liệt, hiệu quả chưa cao, một số văn bản chất lượng còn thấp; công tác phối hợp, hiệp đồng một số việc còn chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc thiếu thường xuyên.

Công tác xây dựng nội bộ của Cục Chính trị chuyển biến chưa đồng đều, chất lượng xây dựng nề nếp chính quy, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật chưa vững chắc. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của một số cấp ủy, chi bộ còn có mặt hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu…

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung vào các nội dung cụ thể như: Tiến hành CTĐ-CTCT một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của BĐBP, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch vững mạnh. Xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới được đặt ra là phải đổi mới toàn diện, đồng bộ, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu đề xuất, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc các mặt CTĐ-CTCT, tạo được những đỉnh cao, những mô hình tốt, có sức lan toả, có hiệu quả thiết thực; xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện; có 100% các phòng, ban, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý nội bộ, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững mạnh về nề nếp chính quy; có phương pháp, tác phong công tác; chấp hành kỷ luật, pháp luật, phấn đấu không có cán bộ, chiến sĩ phải xử lý kỷ luật; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có đảng viên vi phạm tư cách.

11-59-19_anh-7.jpg
Chương trình văn nghệ của Đoàn Văn công BĐBP chào mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP vui mừng được thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XXI. Đồng chí Chính ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Đại hội cũng như những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Cục Chính trị.

Trong 5 năm qua, tuy tình hình trong nước cũng như khu vực còn nhiều biến động và điều kiện sinh hoạt, môi trường hoạt động công tác của cán bộ, chiến sỹ quân đội nói chung và BĐBP nói riêng còn gặp nhiều khó khăn… nhưng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị đã có nhiều đổi mới phương pháp lãnh đạo, xây dựng được bầu không khí làm việc dân chủ, cởi mở, lành mạnh trong cấp ủy, chỉ huy các cấp và trong toàn Cục Chính trị.

Thực hiện nghiêm chế độ công tác, nâng cao tính kế hoạch, chuẩn bị nội dung tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP ngắn ngọn, trúng, đúng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tập trung vào các trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi lên. Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến căn bản, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CTĐ-CTCT.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội trước tình hình mới; tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa văn nghệ, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng có đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao và được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước ghi nhận như: chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị”, “Âm vang biên giới”; “Vì những con tàu xa khơi”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”; “Quỹ hiếm muộn” hay “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”…; đồng thời thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh, thành ủy có biên giới.

Triển khai thực hiện các mặt công tác cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, sát với đặc điểm của BĐBP; giải quyết số lượng cán bộ, cơ cấu vùng, miền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng, bổ sung và điều hành công tác quy hoạch cán bộ chủ trì cơ bản hơn…

Đề cập đến phương hướng, mục tiêu và những giải pháp lãnh đạo thực hiện CTĐ-CTCT trong thời gian tới của Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tướng Phạm Huy Tập yêu cầu, trong thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 cần chú ý về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Làm tốt công tác tham mưu trong chỉ huy, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện CTĐ-CTCT cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CTĐ-CTCT trong BĐBP. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nghị quyết chuyên đề nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiến hành CTĐ-CTCT một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của BĐBP, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch vững mạnh.

Xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường giao lưu, hòa nhập với các đơn vị Quân đội; xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị giỏi về nghiệp vụ CTĐ-CTCT; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ “4 giảm” trong BĐBP nói chung và Cục Chính trị BĐBP nói riêng…
 
Đại hội đại biểu lần thứ XXI đã bầu ra Ban chấp hành của Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV gồm 27 đồng chí.
Trần Hoàng Anh

Bình luận

ZALO