Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 20/05/2024 10:24 GMT+7

Tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt và quản lý tư tưởng bộ đội

Biên phòng - Sáng 2-7, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Thương tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là: Tham mưu, hướng dẫn toàn quân thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; chủ động nghiên cứu, tham mưu bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hệ thống Quy chế của Quân ủy Trung ương; báo cáo Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và củng cố kiện toàn cấp ủy các cấp; tham mưu, chỉ đạo tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đúng phương châm, nguyên tắc; tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn cơ quan.

Bên cạnh đó, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận của Quân đội; tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp dân chủ, bảo đảm đúng luật, an toàn tuyệt đối; đồng thời hướng dẫn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách người có công với cách mạng và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận, biểu dương Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2021, Cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của trên; nắm chắc nhiệm vụ, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình để làm tốt công tác tham mưu, nắm bắt và quản lý tư tưởng bộ đội, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu, bảo đảm trong bất luận hoàn cảnh nào Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Thượng tướng Đỗ Căn cũng lưu ý, Cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tổ chức chặt chẽ, an toàn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh vụ việc phức tạp; đồng thời bảo đảm tốt các mặt công tác cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19…

Hồng Pha

Bình luận

ZALO