Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 21/09/2023 07:23 GMT+7

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, phát huy ý chí tự lực, tự cường đưa đất nước phát triển phồn vinh

Biên phòng - Chiều 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 6.000 điểm cầu trên cả nước với hơn 300.000 đảng viên tham gia.

Toàn cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP dự hội nghị.

Giới thiệu Chuyên đề toàn khóa về nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện Đại hội lần này đã đưa ra một tầm nhìn chiến lược, trong đó, điểm nổi bật là Đại hội đã đưa ra một tầm nhìn chiến lược, một mục tiêu rất cao cả: Phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Như vậy, mục tiêu Đại hội đưa ra lần này thể hiện mong ước, quyết tâm đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú cho biết thêm, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành đất nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Bước vào giai đoạn mới, đất nước ta phải bứt phá, hoàn thành mong ước của Bác Hồ phấn đấu xây dựng non sông tươi đẹp, bước tới đài vinh quang, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Muốn đạt được mục tiêu Đại hội XIII đề ra, chúng ta phải khơi dậy động lực phát triển, phát huy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo động lực to lớn để các tầng lớp nhân dân hoàn thành mục tiêu đề ra.

“Mục tiêu phấn đấu và động lực phát triển mà Đại hội lần thứ XIII nhấn mạnh, thực chất là kế thừa, tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. Ngay từ sớm, Bác Hồ đã nung nấu một tinh thần yêu nước rất cháy bỏng và Người đã thể hiện một bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường để đi tìm con đường cứu nước, với một khát vọng nhất quán, một ham muốn tột bậc nhất, làm sao để dân tộc được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chính là tư tưởng nhất quán, là phẩm chất cao quý của Bác Hồ, nên chúng ta phải kế thừa, phát huy tư tưởng của Bác, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của Bác Hồ để đưa đất nước phát triển hùng cường” - Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tạo được sự chuyển biến, đổi mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, tạo đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì.

Thông qua việc học tập Chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần quán triệt tinh thần nội dung học tập, thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc những nội dung Chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Viết Hà

Bình luận

ZALO