Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 06:55 GMT+7

Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ phương thức bảo đảm kỹ thuật trong BĐBP

Biên phòng - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng bộ Cục Kỹ thuật đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ II đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thượng tá Trần Anh Khôi phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ Phòng Quân khí, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: A.Xa

5 năm qua, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác kỹ thuật; tạo chuyển biến về nhận thức và cơ chế quản lý điều hành công tác kỹ thuật, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, bắt nhịp và hòa nhập với công tác kỹ thuật toàn quân, nhất là việc phối hợp hiệp đồng với các quân khu bảo đảm vũ khí đạn, khí tài quan sát, quân cụ cầm tay cho dự trữ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu.

Công tác bảo đảm vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật ngày càng hiệu quả, đi vào nền nếp; vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của BĐBP từng bước được bổ sung, nâng cao về chất lượng, chủng loại và tính năng kỹ chiến thuật, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức, biên chế ngành kỹ thuật nói chung, Cục Kỹ thuật nói riêng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ chủ trì và cán bộ, nhân viên kỹ thuật được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, đơn vị kỹ thuật và nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp. Cơ sở bảo đảm kỹ thuật được tăng cường đầu tư, củng cố, nâng cấp, đổi mới theo hướng chính quy và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kỹ thuật trong tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh.

Cụ thể, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành Tiêu chí công tác kỹ thuật đồn, hải đội Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động và tương đương; đề xuất Bộ Tư lệnh tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra và hướng dẫn công tác kỹ thuật tại các đồn Biên phòng trên các địa bàn trọng điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến kết quả thực hiện công tác kỹ thuật tại đơn vị. Tập trung bảo đảm đồng bộ và nâng cao hệ số kỹ thuật các loại VKTBKT, nhất là triển khai hoàn thành dự án sửa chữa lớn 17 tàu Grip bảo đảm chất lượng, khôi phục tính năng, kỹ chiến thuật trên 90% thiết kế, tăng hạn sử dụng được trên 10 năm.

Từng bước thực hiện công tác quản lý đo lường, quản lý chất lượng trong mua sắm, khai thác, sử dụng, bảo quản VKTBKT. Chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành quy chế phối hợp giữa Cục Kỹ thuật với Bộ Tham mưu và các Cục chuyên ngành về bảo đảm kỹ thuật cho các trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành Biên phòng. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 50 của Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các đơn vị thực hiện có chiều sâu Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Lãnh đạo, chỉ đạo Xưởng sửa chữa VKTBKT triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, sửa chữa VKTBKT và động cơ sửa chữa VKTBKT cho các đơn vị. Chỉ đạo các Kho tổ chức tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát VKTBKT chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị. Chỉ đạo các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm...

Cấp ủy và chỉ huy các cấp đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tăng cường cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, an toàn kho tàng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn đơn vị, an toàn giao thông. Xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong Cục Kỹ thuật.

Những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới, vùng biển tiếp tục gia tăng; thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Các lực lượng phản động, thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ngày càng quyết liệt, công khai, trực tiếp, trực diện và tinh vi hơn.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Cục Kỹ thuật cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu BĐBP lần thứ XV; Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về "Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới" và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên.

Cục Kỹ thuật tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ phương thức bảo đảm kỹ thuật trong BĐBP; tạo bước đột phá về công tác bảo đảm, quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Cục Kỹ thuật vững mạnh, chuyên sâu, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với mục tiêu bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT có chất lượng tốt, đồng bộ phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, biển đảo, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của BĐBP, Cục Kỹ thuật tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả VKTBKT hiện có, tăng cường đầu tư có chiều sâu, từng bước hiện đại hóa VKTBKT và làm tốt công tác thanh tra, xử lý, không để mất an toàn. Tiếp tục báo cáo trên đầu tư, củng cố, nâng cấp hệ thống kho tàng kỹ thuật và cơ sở sửa chữa kỹ thuật đáp ứng nhu cầu. Từng bước làm chủ công nghệ sửa chữa các loại VKTBKT trong biên chế, đặc biệt là trang bị kỹ thuật công nghệ cao, trang bị kỹ thuật chuyên ngành Biên phòng mới mua sắm.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của VKTBKT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kỹ thuật. Xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo xây dựng chính quy, cải cách hành chính quân sự, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật dưới 0,2% quân số. Thường xuyên duy trì công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm đạt 95% về nội dung, thời gian, quân số trở lên; tỷ lệ quân số khỏe 98,6% trở lên.

Ngoài ra, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phấn đấu kết quả phân tích chất lượng hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; 75- 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có yếu kém; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP luôn được cấp trên đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị tuyệt đối an toàn, vững mạnh toàn diện. Cục Kỹ thuật 2 năm liền (2018, 2019) được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 - 2019. Đặc biệt, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong BĐBP từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Trần Anh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP

Bình luận

ZALO