Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 10:44 GMT+7

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP

Biên phòng - Ngày 28-4, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2021) (gọi tắt là Chỉ thị 05). Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Linh Đan

5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy đảng các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, với nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả, đạt được nhiều kết quả thiết thực, xây dựng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức trong sáng, lành mạnh, có phương pháp tác phong công tác tốt, góp phần xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong BĐBP tiếp tục được giữ vững và phát huy.

Cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần tự giác trong nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; can trường, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm; lăn lộn cùng quần chúng nhân dân phát triển kinh tế-xã hội. Cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực cố gắng cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, vấn đề kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 trong BĐBP được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp trong BĐBP quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên với 952 lượt tổ chức Đảng và 9.147 lượt đảng viên được kiểm tra; giám sát chuyên đề đối với 777 lượt tổ chức và 7.399 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp trong BĐBP đã kiểm tra đối với 1.289 lượt tổ chức đảng cấp dưới...

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc đã đêm ngày chốt chặn, khép chặt đường biên, ngăn ngừa dịch xâm nhập vào nội địa, đơn vị.

Trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt, còn nhiều thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong BĐBP đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm tốt công tác phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan vào nội địa, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đánh giá cao.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận của các đại biểu trình bày đã phản ánh rõ nét những kết quả, cách làm sáng tạo của cấp ủy Đảng các cấp của BĐBP trong thực hiện Chỉ thị 05 cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh. Ảnh Linh Đan

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng khẳng định, trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách toàn diện trên các mặt công tác, với nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Đồng chí Chính ủy BĐBP yêu cầu, trong thời gian tới, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87, Chỉ thị số 855 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các qui định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp.

Qua đó, làm cho các cấp ủy đảng, chỉ huy và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó xây dựng ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả những nội dung của Chỉ thị theo chức trách, nhiệm vụ, cương vị được giao. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP cần làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, trong và ngoài Quân đội, đặc biệt yêu cầu Báo Biên phòng, Điện ảnh Truyền hình Biên phòng, cơ quan chính trị các đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, về các mô hình, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị để kịp thời ghi nhận, giới thiệu tôn vinh những công lao, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ"-Trung tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021.

Linh Đan

Bình luận

ZALO