Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 01/03/2021 05:33 GMT+7

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Biên phòng - Ngày 6-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

dsc0004
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bình Minh

Hội nghị nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất nhận thức, phương châm, quy trình thực hiện Kế hoạch để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội với Bác Hồ kính yêu; đồng thời phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc cấp ủy trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực.

Được biết, các đại biểu tham dự tập huấn sẽ được nghe 6 chuyên đề có nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

Phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hoàn thành tốt nội dung của hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Ban Tổ chức hội nghị tập huấn cần duy trì, điều hành hội nghị khoa học, hiệu quả, đúng nội dung, chương trình đã xác định. Các đồng chí báo cáo viên, căn cứ nội dung đã được phê duyệt, chủ động lựa chọn nội dung thiết thực, bổ ích, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề đơn vị cơ sở còn lúng túng trong triển khai thực hiện; đồng thời xác định phương pháp cách làm cụ thể. Các đại biểu tham dự hội nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, lĩnh hội đầy đủ các nội dung, làm cơ sở cho công tác tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ và các đối tượng trong cơ quan, đơn vị mình…

Bình Minh

Bình luận

ZALO