Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/03/2023 09:27 GMT+7

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Biên phòng - Sáng 3/3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra số 01, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 01 chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Qua thực thế làm việc tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra số 01, Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Nhờ đó, việc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã có chuyển biến tích cực. Ý thức, trách nhiệm chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ngày càng được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục triệt để.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương các cơ quan của Bộ Quốc phòng có liên quan đã khẩn trương, tích cực trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 01.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, đảm bảo thực hiện đầy đủ toàn diện các kiến nghị, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất để kịp thời giải quyết.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO