Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/04/2024 03:22 GMT+7

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật và an toàn trong BĐBP

Biên phòng - Ngày 15/3, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023 và phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục. Hội nghị tiến hành dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại Bộ Tư lệnh BĐBP với Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam; Bộ Chỉ huy BĐBP 44 tỉnh, thành phố; học viện, nhà trường và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu BĐBP, trong năm 2022, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước trở lại bình thường. BĐBP vẫn tăng cường lực lượng tại các tổ, chốt vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân nhiều; xuất hiện tư tưởng chủ quan sau khi dịch đã được khống chế nên ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, các quy định về đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông của quân nhân ở một số đơn vị chưa nghiêm.

Xác định nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn mọi mặt là một trong những nội dung quan trọng, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.

Đặc biệt là Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” trong toàn quân; Chỉ thị 25/CT-TM ngày 12/5/2003 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về việc cấm quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng tự điều khiển ô tô của đơn vị khi không được giao nhiệm vụ; Chỉ thị số 22/CT-TM ngày 05/9/2019 của Tổng Tham mưu trưởng về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành phá luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn trong QĐND Việt Nam; Nghị quyết số 374-NQ/ĐU ngày 22/2/2022 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tăng cường lãnh đạo, chấp hành kỷ luật, pháp luật, giữ vững kỷ cương trong BĐBP...

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cơ bản đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, duy trì việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” theo Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đề ra nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả. Qua đó, đã tạo được bước chuyển biến quan trọng trong xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành điều lệnh, kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Năm 2022, các cấp trong Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành 107 văn bản, điện, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn; Thông báo, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Khi có vụ việc xảy ra, Bộ Tư lệnh luôn chỉ đạo quyết liệt điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý kịp thời, nghiêm túc tập thể và cá nhân sai phạm, làm rõ trách nhiệm liên đới của chỉ huy các cấp trong quản lý duy trì đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng để kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật đảm bảo an toàn trong đơn vị; tiến hành viết bài thu hoạch nhận thức về vị trí, vai trò của kỷ luật và cam kết thực hiện đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân; tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị” trong giai đoạn mới, gắn với công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nhất là khâu nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng nội bộ; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết thống nhất trong đơn vị và mỗi quân nhân; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện các mặt công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn lực lượng năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Các tham luận đã tập trung phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục (nhất là các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của BĐBP, mất an toàn do lỗi chủ quan và các vụ việc mới phát sinh, chưa từng có tiền lệ). Đồng thời, đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp, hiệu quả, thiết thực để làm tốt công tác quản lý, duy trì kỷ luật, khắc phục và giảm thiểu tối đa vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái đã chỉ rõ nguyên nhân của việc mất an toàn giao thông, vi phạm kỷ luật pháp luật trong thời gian vừa qua trong BĐBP là do một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chưa tập trung, quyết tâm, quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị chưa thường xuyên, sâu sát, cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Một số đơn vị chưa duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ, nền nếp công tác; nắm không chắc tình hình, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; buông lỏng quản lý, kiểm tra đối với đơn vị thuộc quyền; quản lý quân nhân chưa chặt chẽ, nhất là ngày nghỉ, giờ nghỉ, hoạt động ngoài doanh trại, đặc biệt là không dự kiến được các tình huống có thể xảy ra để có biện pháp xử lý…

Để giảm thiểu tối đa tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn trong BĐBP thời gian tới, đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là các chi ủy, chi bộ. Phát huy vai trò của Chính ủy, Chính trị viên, đội ngũ cán bộ chính trị trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật theo hướng bám sát thực tiễn đời sống và hoạt động của bộ đội. Đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm, bệnh lý, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội, tình hình thu nhập, chi tiêu; động cơ, xu hướng phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, hiệu quả…

Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, trước hết là quán triệt thường xuyên, đầy đủ, có chiều sâu các nghị quyết, chỉ thị, văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý tư tưởng, giáo dục chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, chú trọng đến các Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP; duy trì thực hiện nghiêm chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo các nguy cơ mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt; chủ động phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh; chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị phát huy vai trò của các tổ chức như: Hội đồng quân nhân, "Tổ ba người", chiến sĩ bảo vệ...; đề cao “nêu gương” của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì trong quản lý, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tại đơn vị; thực hiện cấp trên “làm gương - mẫu mực”, nói đi đôi với làm, rèn luyện tác phong “cụ thể - tỉ mỉ - dứt điểm”; phải gần gũi, sâu sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP yêu cầu, ngay sau hội nghị, trên cương vị công tác của mình các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn trong lực lượng BĐBP bền vững, có hiệu quả. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chỉ huy các cấp phải tiếp tục quán triệt các chỉ thị của cấp trên, làm tốt hơn nữa công tác tuyên tuyền, giáo dục, kiểm tra và tổ chức rút kinh nghiệm tại đơn vị của mình.

Tại hội nghị, Cục Chính trị BĐBP phát động Cuộc thi cấp Bộ Tư lệnh “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Ảnh: Duy Khiêm

Cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định đảm bảo an toàn, nhất là đảm bảo an toàn giao thông. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP có nhận thức đầy đủ hơn về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, từ đó nâng cao trách nhiệm trong học tập, công tác, tự giác rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giảm thiểu tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Duy Khiêm

Bình luận

ZALO