Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 28/09/2020 09:01 GMT+7

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác TĐKT toàn quân toàn diện, đồng bộ, hiệu quả

Biên phòng - Sáng 21-11, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp thường kỳ năm 2016. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

x1u0isfn4w-55874_9007346411439716540_C1
Thượng tướng Lương Cường phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Hồng Pha

Năm 2016, công tác TĐKT đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ. Phong trào Thi đua Quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua yêu nước diễn ra thường xuyên, liên tục, có nhiều đổi mới, sáng tạo và xuyên suốt trong mọi hoạt động của bộ đội.

Cụ thể, toàn quân luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng. Cán bộ, chiến sỹ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đề cao ý thức, trách nhiệm, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trọng tâm là bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước.

Tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật; không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Công tác TĐKT đã trực tiếp góp phần quan trọng xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân nêu cao phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác TĐKT vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, như kết quả thi đua ở một số cơ quan, đơn vị chưa toàn diện và thiếu vững chắc; việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong huấn luyện ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện tốt; công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số đơn vị còn mang tính hình thức…

Năm 2017, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng xác định cần thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chính sau: Tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các Chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của quân đội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân, gắn với phong trào Thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; tập trung đột phá mạnh mẽ, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông...

Coi trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, công khai, hướng về cơ sở; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, gian khổ...

Hồng Pha

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO