Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/08/2021 05:48 GMT+7

Tích hợp chính sách dân tộc theo hướng “cho cần câu thay cho con cá"

Biên phòng - Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngày 27-10, nhiều đại biểu kiến nghị Quốc hội cần có Nghị quyết chuyên đề tích hợp các chính sách vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi thành một chương trình mục tiêu quốc gia về đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

5bd51d5445571400f5000741
Đại biểu Lò Thị Luyến. Ảnh: Văn Hiếu

Theo đánh giá của các đại biểu, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào DTTS, miền núi đã được thụ hưởng rất nhiều chính sách trên nhiều lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo... Tổng thể bức tranh chung của đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước tiến bộ, phát triển. Nhiều chính sách đã được ban hành để hỗ trợ đồng bào miền núi. Cụ thể, đã có 118 chính sách, 54 chính sách trực tiếp, 64 chính sách gián tiếp, góp phần tạo điều kiện, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên.

Tuy nhiên, để miền núi tiến kịp với miền xuôi là một khoảng cách còn rất xa. Theo đại biểu Lò Thị Luyến (Điện Biên), đồng bào DTTS chiếm 14,6% dân số của cả nước nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 52,7%; hiện có 21% người DTTS trên 15 tuổi chưa đọc thông viết thạo chữ phổ thông, nhiều nơi bà còn khó khăn trong tiếp xúc với y tế... Kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm còn kém. Tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện được quan tâm đầu tư nâng cấp, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu so với sự phát triển.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ trực tiếp, cho không người dân cũng tạo ra mặt trái đi ngược lại sự kỳ vọng của các nhà quản lý và tính nhân văn của chính sách, dẫn đến có một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ vào chính sách Nhà nước, không tích cực lao động sản xuất, thiếu ý chí vươn lên, mặc dù có sức lao động, đất sản xuất, có đủ các điều kiện canh tác làm ra sản phẩm.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào, các đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, trong đó có các chính sách khuyến khích được người nghèo tự lực vươn lên.

Đại biểu Đinh Thị Phương Loan (Quảng Ngãi) đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng phân định vùng, đối tượng thụ hưởng, phương thức hỗ trợ phù hợp; rà soát, cân đối, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS còn hiệu lực, giải quyết căn cơ hơn tình trạng di cư, di dân tự phát, từng bước sắp xếp ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là đối với đồng bào di cư, vùng tái định cư, vùng bị thiên tai.

f4wzesbjac-6367_f_jnrocerv1_a2
Đại biểu Đoàn Văn Việt. Ảnh: Văn Hiếu

Đồng thời, Quốc hội cần có định hướng xây dựng, hoàn thiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030 theo hướng tích hợp hiệu quả; hoàn thiện, ban hành cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức dân tộc thiểu số, dành nguồn lực để bảo tồn văn hóa, trang phục tiếng nói chữ viết người dân tộc thiểu số...

“Các dân tộc Việt Nam bình đẳng trong thụ hưởng giá trị vật chất, tinh thần và cũng cần xác định đây là yếu tố nền tảng cho củng cố tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, bảo đảm kinh tế đất nước phát triển” - Đại biểu Đinh Thị Phương Loan nhấn mạnh.

Còn đại biểu Đoàn Văn Việt (Lâm Đồng) đề nghị, cần hình thành suy nghĩ mới về công tác giảm nghèo bền vững với các chính sách “cho cần câu thay cho con cá", đầu tư sinh kế là nhiệm vụ chủ yếu để các hộ nghèo vươn lên, tránh ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Xem xét, sửa đổi cơ chế phù hợp để thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng, nông nghiệp, nông thôn. Kết hợp chặt chẽ hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới...

Viết Hà

Bình luận

ZALO