Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/12/2022 06:30 GMT+7

Tích cực đưa chính sách dân tộc của Đảng đi vào cuộc sống

Biên phòng - Thực hiện công tác dân tộc mà trọng tâm là chính sách dân tộc được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định vừa là một nhiệm vụ chính trị, vừa là tình cảm, trách nhiệm của Quân đội nhân dân đối với đồng bào các dân tộc, thể hiện bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; những năm qua, cùng với toàn quân, BĐBP Điện Biên đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

c0ed_3a
Cán bộ BĐBP Điện Biên hướng dẫn đồng bào DTTS  kỹ thuật gieo trồng. Ảnh: Long Ngũ

Địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên có 24.029 hộ, 115.559 khẩu thuộc 16 dân tộc anh em sinh sống. Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tuy được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao (trên 43%). Trong thời gian qua, đạo Tin Lành phát triển nhanh trong vùng đồng bào DTTS gặp khó khăn về đời sống kinh tế.

Riêng tại địa bàn biên giới của tỉnh Điện Biên có 26.441 người dân tộc Mông theo đạo Tin Lành, sinh hoạt tại 130 điểm nhóm tập trung ở 23/29 xã biên giới. Trong khi đó, tình hình di cư tự do, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê, hoạt động của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy trong vùng đồng bào DTTS qui mô, tính chất ngày càng nguy hiểm, tác động trực tiếp đến công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lợi dụng những khó khăn về kinh tế và nhận thức hạn chế của đồng bào, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “nhân quyền” để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phần tử phản động, cơ hội chính trị, chức sắc tôn giáo cực đoan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”; xúi giục người DTTS vượt biên trái phép, di cư tự do, chống phá chính quyền, gây bất ổn định về an ninh chính trị tại một số địa bàn biên giới.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP Điện Biên, khẩu hiệu trên không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm của người “chiến sĩ quân hàm xanh”  đối với đồng bào các dân tộc, mà còn là phương châm nhất quán và xuyên suốt đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị để vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc vào địa bàn biên giới. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW ngày 5-10-2012 của Quân ủy Trung ương về “Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”, BĐBP Điện Biên đã có nhiều chủ trương, biện pháp đưa chính sách dân tộc của Đảng sớm vào cuộc sống.

Công tác dân tộc đã được các cấp ủy, chỉ huy đơn vị đưa vào Nghị quyết lãnh đạo và các chương trình hành động, kế hoạch công tác hằng tháng, quí và cả năm, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình phối hợp (CTPH) như: CTPH với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về "Xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới"; CTPH với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về "Vận động phụ nữ biên giới"; CTPH với Sở Tư pháp về "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật"; CTPH với Ban Dân tộc tỉnh về “Tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới"...

Thực hiện chủ trương trên, 17 đồn BP trên tuyến biên giới Điện Biên đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 29 xã thuộc 4 huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và địa phương. Những “chiến sĩ quân hàm xanh” đã không quản khó khăn gian khổ, bám sát địa bàn, “đồng cam, cộng khổ”, thực hiện “bốn cùng” với đồng bào để tuyên truyền, phổ biến cho 265.663 lượt người dân biên giới nắm vững chính sách dân tộc của Đảng, làm cho đồng bào nhận thức đúng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những chính sách đồng bào được thụ hưởng.

Qua “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, BĐBP Điện Biên đã kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn, bức xúc trong đời sống nhân dân để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Từ nhận thức đúng đắn, đồng bào các dân tộc trên biên giới luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo kẻ xấu di cư tự do, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự..., đồng thời tích cực tham gia cùng chính quyền và BĐBP đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề “dân tộc”.

Xác định vai trò đặc biệt quan trọng của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, các đơn vị BĐBP Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh. Đặc biệt, BĐBP đã gây dựng và củng cố đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người uy tín trong cộng đồng các dân tộc trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, “thắp lửa” cho các phong trào thi đua yêu nước trên phên giậu Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các đồn BP đứng chân trên biên giới trực tiếp giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. 5 năm qua, BĐBP Điện Biên đã điều động 29 cán bộ có kinh nghiệm tăng cường cho 29 xã biên giới giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã; tham mưu cho cấp ủy các địa phương thành lập 61 chi bộ thôn (bản), bồi dưỡng kết nạp 974 đảng viên, góp phần xóa 46 bản chưa có đảng viên.

BĐBP còn trực tiếp làm chủ đầu tư nhiều dự án trọng điểm về sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS; xây dựng 17 công trình dân sinh; vận động 4.175 hộ định canh, định cư  và  9.331 hộ dân tộc Mông di cư vào địa bàn biên giới quay về nơi ở cũ; trồng rừng, khai hoang phục hóa 180,8ha; tu sửa và làm mới 311,1km đường giao thông nông thôn, 56,8km kênh mương thủy lợi; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 10.000 lượt người dân...

Những biện pháp trên đã mang lại chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào DTTS, tạo ra những điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội trên biên giới. Đó cũng là những biện pháp BĐBP Điện Biên tích cực thực hiện trong thời gian tới.

Long Ngũ

Bình luận

ZALO