Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 13/06/2021 06:41 GMT+7

Tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Biên phòng - Quán triệt và nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhiệm vụ công tác cửa khẩu, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Cửa khẩu BĐBP đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP báo cáo Bộ Quốc phòng quy hoạch phát triển hệ thống các cửa khẩu cũng như các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị cửa khẩu duy trì thực hiện đúng quy định pháp luật, điều ước quốc tế thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát xuất nhập cảnh…

Đại tá Lương Tiến Dũng.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, mặc dù công tác quản lý cửa khẩu của BĐBP luôn bị tác động bởi tình hình thế giới và khu vực; trong khi đó, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là tội phạm an ninh phi truyền thống. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Cửa khẩu BĐBP, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện. Trong đó, dấu ấn đột phá trong nhiệm kỳ qua chính là, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các đơn vị cửa khẩu nắm chắc chủ trương và chính sách của các nước, tác động trực tiếp đến công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu đề ra các chủ trương, biện pháp, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo duy trì quy trình kiểm tra, kiểm soát.

Qua đó, đã phát hiện, xử lý nhanh, hiệu quả các vụ việc vi phạm xảy ra trên các tuyến cửa khẩu, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Mặt khác, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP báo cáo Bộ Quốc phòng trình Chính phủ xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm nội bộ liên quan đến công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh. Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Đến thời điểm hiện tại, BĐBP đã triển khai 13 thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển, 8 thủ tục Biên phòng điện tử biên giới đất liền và thực hiện 18 thủ tục điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; loại bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh không còn phù hợp, cắt giảm tới 45,5% các loại giấy tờ mà người làm thủ tục phải nộp so với thời điểm năm 2002.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Cửa khẩu BĐBP đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP tăng cường đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát xuất nhập cảnh tuyến cửa khẩu cảng, áp dụng công nghệ mã vạch, triển khai cổng kiểm soát tự động tại một số cửa khẩu quốc tế tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Do đó, công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh của BĐBP đã rút ngắn được thời gian làm thủ tục cho hành khách, phương tiện, hàng hóa bảo đảm thông thoáng, nhưng vẫn chặt chẽ, đúng pháp luật. Từ khi thí điểm thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển, thời gian bằng 0, tàu cập cảng là có thể làm hàng, thuyền viên, hành khách có thể đi bờ ngay được. Đối với cửa khẩu bộ, thời gian làm thủ tục cho phương tiện từ 45 phút nay giảm xuống còn 10 phút, kiểm soát người từ 5 phút giảm xuống còn dưới 1 phút, với khách xuất nhập cảnh vùng biên giới.

Một dấu ấn nữa trong nhiệm kỳ, chính là Đảng ủy Cục Cửa khẩu BĐBP đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào và Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trong quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh; phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về thực hiện Hiệp định khung về hợp tác cửa khẩu và Thỏa thuận tăng cường hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng; duy trì và thực hiện tốt hoạt động giữa Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam và Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Trung Quốc...

Trong xây dựng đơn vị, quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Cửa khẩu BĐBP luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đẩy mạnh đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu người đứng đầu. Đồng thời, tăng cường chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo để xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, mẫu mực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Do đó, 100% cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên từng cương vị công tác; phát huy được trí tuệ của tập thể để đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Từng bước xây dựng lực lượng cửa khẩu tinh gọn, hiệu quả, đủ số lượng và chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn khá, đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Phát huy những thành công, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Cửa khẩu BĐBP cũng đang nỗ lực hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cục Cửa khẩu BĐBP khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5-2020. Đảng ủy Cục Cửa khẩu BĐBP đã tổ chức các hội nghị đóng góp, sửa đổi, bổ sung vào dự thảo văn kiện đại hội. Trong đó, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy đã đánh giá khách quan, trung thực, làm rõ được ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xác định được 3 khâu đột phá cũng như các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự cũng được triển khai các bước theo đúng quy định, hướng dẫn của trên, đảm bảo 100% nhân sự được giới thiệu vào nhiệm kỳ tới có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và uy tín. Đây là những tiền đề quan trọng để Đảng ủy Cục Cửa khẩu BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 khắc phục khó khăn, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng lực lượng cửa khẩu BĐBP theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp, mẫu mực, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, 100% cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu cảng kết nối một cửa quốc gia, một cửa ASEAN để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đại tá Lương Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP.

Bình luận

ZALO