Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 11:42 GMT+7

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Biên phòng - Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để phát huy tính dân chủ, tạo sự thống nhất chung về nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần tạo ra bước chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đại tá Huỳnh Văn Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Đảng ủy thường kỳ tháng 4/2023 tại Đồn Biên phòng Xà Lực. Ảnh: Tiến Vinh

Hiệu quả từ diễn đàn sinh hoạt chi bộ

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kiên Giang cho biết: Xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức Đảng quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn chú trọng việc vận dụng, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí sát với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị gắn với chức trách của từng cá nhân. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Được biết, những năm trước đây, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ ở các cơ quan, đơn vị còn tồn tại nhiều yếu kém, hạn chế, nhưng được sự quan tâm, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời của các cấp, công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ đã có nhiều bước chuyển tích cực, đạt hiệu quả cao. Trong đó, thể hiện rõ nhất là nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt đã có sự đổi mới, từng bước khắc phục được tính hình thức trong sinh hoạt Đảng, các đảng viên dự sinh hoạt đều tích cực tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng, các văn bản kết luận cuộc họp chi bộ được tiến hành chặt chẽ, khoa học.

Đồng thời, để phát huy tối đa hiệu quả của các buổi diễn đàn sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Đảng ủy BĐBP Kiên Giang đã tổ chức hướng dẫn xây dựng đề cương nghị quyết, kết luận sát với từng chi bộ, Đảng bộ cơ sở, đảm bảo ngắn gọn, cụ thể, sát thực tiễn, dễ vận dụng, triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các chi bộ, Đảng bộ cơ sở chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt; đôn đốc, theo dõi việc duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt của các chi bộ.

Với những cách làm mang tính thực tế, công tác sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh từng bước đi vào nền nếp. Qua đó, kịp thời theo dõi, hướng dẫn và xử lý những vướng mắc, khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong việc duy trì sinh hoạt tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, trong thời gian qua, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ, Đảng bộ cơ sở vẫn còn tồn tại một số vướng mắc như: Một số cấp ủy viên, người đứng đầu đơn vị còn thiếu sự đúc kết từ thực tiễn công tác, một số cấp ủy viên trước khi bổ nhiệm chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng dẫn đến việc hướng dẫn, chỉ đạo chưa sát sao.

Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, BĐBP Kiên Giang tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên. Ảnh: Tiến Vinh

Ngoài ra, tại một số chi bộ, Đảng bộ cơ sở, việc thảo luận, tham gia ý kiến còn ít, chất lượng nội dung phát biểu chưa cao, một số đảng viên chưa thật sự nghiêm túc, thẳng thắn, tự giác trong tự phê bình và phê bình… Điều này, tác động không nhỏ đến quá trình học tập, nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Là người thường xuyên chủ trì sinh hoạt chi bộ, Thượng tá Nguyễn Trí Đào, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Xà Lực, BĐBP Kiên Giang cho biết: “Trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, chúng tôi luôn khơi gợi, lắng nghe các ý kiến phát biểu nhằm phát hiện những vấn đề để điều hành buổi sinh hoạt đạt chất lượng cao nhất. Sau đó, những ý kiến hay, đề xuất có tính cấp thiết, chúng tôi đều ghi nhận và đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết, để từ đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

Đồng thời, để phát huy tính dân chủ trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đều tạo ra không khí cởi mở, tất cả các đảng viên đều được phát biểu, trình bày ý kiến, qua đó, giúp cho mọi vấn đề được nhìn nhận một cách toàn diện, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao”.

Thực tiễn cho thấy, để đảng viên tích cực, tự giác phát biểu ý kiến, Bí thư chi bộ phải linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, có thái độ cởi mở, chân thành, đồng thời, cũng cần quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận phải thật sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn để đảng viên mạnh dạn thể hiện hết ý kiến của mình. Những ý kiến hợp lý, có tính xây dựng phải được Bí thư chi bộ và chi ủy tôn trọng, động viên, khuyến khích, giải đáp, tiếp thu một cách cầu thị. Bên cạnh đó, cần kịp thời chấn chỉnh, đấu tranh phê bình đối với những cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ hoặc có ý kiến thiếu tính xây dựng trong trao đổi, thảo luận.

Đối với từng đảng viên, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ; nắm vững nội dung, chương trình của một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề để có cơ sở giám sát vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư chi bộ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, trên tinh thần coi trọng tình đồng chí, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phải duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xử lý nghiêm những đảng viên, kể cả cấp ủy viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng.

Trong thời gian tới, ngoài việc quyết tâm, quyết liệt chấn chỉnh, những tồn tại, yếu kém, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang và các phòng, ban chuyên môn sẽ thường xuyên tham dự các cuộc sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ để ghi nhận những ý kiến, cách làm hay từ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục ban hành các văn bản, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể để giúp cho cấp ủy, cũng như cán bộ, đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tính chiến đấu trong Đảng, trong cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ của đơn vị mình” - Đại tá Huỳnh Văn Đông khẳng định.

Ngọc Lâm - Tiến Vinh

Bình luận

ZALO