Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 22/04/2024 09:29 GMT+7

Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Thường vụ Đảng ủy BĐBP

Biên phòng - Sáng 15-2, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP.

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ, BQP, ban hành đầy đủ các nghị quyết, quy chế lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; quá trình thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng. Ảnh: Trần Đức

Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các mặt công tác biên phòng. Luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần, trách nhiệm; làm việc theo quy chế, quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm của từng đồng chí với nhiệm vụ được giao. Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật thực hiện công tác cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình; quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong BĐBP có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trách nhiệm với công việc, có bản lĩnh và động cơ đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết các cấp về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện sai trái, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Đức

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thường vụ QUTƯ về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo chấp hành kỷ luật, pháp luật, giữ vững kỷ cương trong BĐBP. Duy trì, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác; phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các quy chế, quy định, kiên quyết chống biểu hiện đơn giản, hình thức, chủ quan, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành trong phát hiện, xử lý những vấn đề nảy sinh. Tăng cường kiểm tra, nắm, đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ làm cơ sở phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đảm bảo khách quan, chính xác.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP dự hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP trong thời gian qua, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của QUTƯ, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác Biên phòng. Chủ động nắm chắc tình hình trên biên giới, vùng biển, đảo từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu đề xuất với QUTƯ, BQP có chủ trương, đối sách trong xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, cán bộ Biên phòng phải biết tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài; cấp ủy chỉ huy các đơn vị phải có nhiều hình thức, biện pháp tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài để có đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bên phòng trên các tuyến biên giới.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang cũng giao cho các cơ quan chức năng BQP tiếp thu, tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết theo quy trình, thẩm quyền quy định.

Trần Đức

Bình luận

ZALO