Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 08:26 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả

Biên phòng - Ngày 26-6, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, BĐBP Quảng Ninh.

thuo-ng-tuo-ng-nguye-n-tro-ng-nghi-a-ke-t-lua-n-buo-i-la-m-vie-c
​Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hùng

Sau khi nghe Thiếu tá Phạm Quang Huy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả báo cáo kế hoạch bảo vệ biên giới năm 2019 và kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả nói riêng và BĐBP Quảng Ninh nói chung.

Theo đó, BĐBP Quảng Ninh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”.

Tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất đi đôi với chăm lo xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên biên giới, hải đảo.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh thực hiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; đồng thời đề nghị đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên biên giới, hải đảo; làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động, công tác, vào mỗi con người và tổ chức, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh.

Xuân Hùng

Bình luận

ZALO