Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/01/2021 06:53 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy BĐBP năm 2016

Biên phòng - Sáng 19-12, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2016. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP, chủ trì hội nghị.

auxw_huy-2417
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hà Lê

Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng và xây dựng Đảng trong BĐBP năm 2017 đánh giá, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong BĐBP có sự thay đổi. Song, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Kết quả nổi bật là: Đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng BĐBP; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững ổn định khu vực biên giới. Tham gia có hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường biên giới, biển đảo, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của BĐBP được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện. Nội bộ đoàn kết thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. Cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, gắn bó với biên giới, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

5857a44eef665a5a64000909
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Lê

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục là: Công tác nắm, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình có lúc chưa sâu, chưa toàn diện; công tác quản lý biên giới, cửa khẩu có nơi, có lúc còn sơ hở; đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả có mặt chưa cao; quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật chuyển biến chưa vững chắc.

Hội nghị đã đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng và xây dựng Đảng năm 2017. Theo đó, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chú động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng BĐBP; phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng xử lý thắng lợi các tình huống, giữ vững ổn định các tuyến biên giới, vùng biển. Lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ vững chăc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền Biên phòng toàn dân khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TM ngày 17-7-2015 của Tổng Tham mưu trưởng, Chỉ thị số 3664/CT-BTL ngày 6-9-2016 của Bộ Tư lệnh BĐBP về nắm tình hình, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia. Tập trung xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị. Tiếp tục chỉ đạo 3 đột phá bằng các giải pháp quyết liệt, cụ thể, bước đi phù hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng đơn vị VMTD, nhất là cơ quan cấp chiến dịch. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP. Xây dựng các tổ chức Đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

lczr_a3
Trung tướng Phạm Huy Tập phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Lê

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả lãnh đạo nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng Đảng của BĐBP năm 2016. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt sâu sắc, toàn diện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, xây dựng môi trường hòa bình, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.

Đồng chí lưu ý, trong giai đoạn mới, BĐBP không phải là giúp dân phòng chống lụt bão, thiên tai, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… Bởi giúp có nghĩa là có sức thì giúp, không có sức thì thôi. BĐBP phải coi đây chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mình là bảo vệ an toàn cuộc sống vật chất, tinh thần và tính mạng của nhân dân.

“Trên tinh thần ấy, tôi nhiệt liệt biểu dương lực lượng BĐBP đã làm tốt, có mặt làm xuất sắc các nhiệm vụ như: Bảo vệ biên giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống buôn lậu, chống tội phạm… Trong đó, bảo vệ biên giới gồm có bảo vệ đường biên mốc giới; bảo vệ nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới; hợp tác với các nước láng giềng bảo vệ biên giới; đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta”- Thượng tướng khẳng định.

45dh_a4
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Lê

Thượng tướng cũng chỉ đạo Đảng ủy BĐBP cần chú ý xây dựng định hướng chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và quy chế cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời chú ý công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan tham mưu và cán bộ BĐBP, cán bộ ngoại ngữ, pháp lý, đối ngoại… sao cho đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà Lê

Bình luận

ZALO