Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 29/05/2023 01:39 GMT+7

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự năm 2021

Biên phòng - Sáng 5-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự năm 2021. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành được đổi mới; kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự; tổ chức thành công nhiều hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí của khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong quân đội.

Trong năm 2021, các chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; quá trình triển khai đã đạt được một số kết quả quan trọng trong làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, các hệ thống tích hợp phức tạp; một số đề tài, nhiệm vụ đã phục vụ kịp thời, hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Hiệu quả ứng dụng và số lượng sản phẩm nghiên cứu được đưa vào trang bị tăng cao so với các năm trước. Hoạt động hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong nước được tăng cường. Việc quản lý môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong đánh giá, quan trắc, xử lý, cải thiện môi trường phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ được đẩy mạnh.

Hội nghị đã xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2022, trong đó xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đột phá về khoa học và công nghệ; xây dựng, trình phê duyệt mở mới một số chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng hướng đến một số sản phẩm mục tiêu. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; bảo đảm kỹ thuật; khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng. Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng với nhấn mạnh, làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2021, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nêu lên những định hướng lớn đối với công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự trong thời gian tới.

Cụ thể, trong năm 2022, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, như: Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đặt trọng tâm các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai các chiến lược lớn của quân đội đã được Bộ Chính trị thông qua; ứng dụng hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào triển khai các nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm; cần xác định một số sản phẩm mục tiêu quy mô lớn.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao trình độ khoa học, công nghệ trong các sản phẩm; chú trọng hơn đến hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu nền; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác khoa học, công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, chuyển giao công nghệ, hợp tác khoa học và công nghệ bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Theo qdnd.vn

Bình luận

ZALO