Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 11:18 GMT+7

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra kết quả soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Biên phòng - Sáng 31-3, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp kiểm tra kết quả soạn thảo và công tác chuẩn bị khảo sát, hội thảo, tọa đàm Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP (gọi tắt là Nghị định).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì cuộc họp. Ảnh: Viết Hà

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, Thường trực Ban soạn thảo Nghị định cho biết, sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam, Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý 8 nội dung, giải trình 5 nội dung.

Trong đó, Ban soạn thảo đã tiếp thu, bổ sung về căn cứ pháp lý ban hành Nghị định; điều chỉnh bố cục, tăng 5 điều (từ 27 điều lên 32 điều); chỉnh lý tên Chương II thành “Trách nhiệm của các bộ, cơ quan nganh bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng”; bỏ 1 khoản tại Điều 3 (trách nhiệm của Bộ Quốc phòng) vì nội dung này đã được quy định rõ trong Luật Biên phòng Việt Nam; chỉnh lý tên Điều 27 và nội dung tại khoản 2 Điều này theo hướng quy định rõ thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, thay đổi tên gọi, giải thể tổ chức của BĐBP.

Bên cạnh đó, chỉnh lý, bổ sung Điều 28 làm rõ thời gian cán bộ, chiến sĩ BĐBP được xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là 20 năm; chỉnh lý về chế độ đặc thù đối với BĐBP tại Điều 29…

Về Nghị định quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP, Thiếu tướng Lê Văn Phúc cho biết, Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã tiếp thu 4 nội dung; giải trình 2 ý kiến. Trong đó, tiếp thu, bổ sung căn cứ ban hành Nghị định; chỉnh sửa Điều 2; không phân chia nguyên tắc quản lý, nguyên tắc sử dụng riêng để đảm bảo theo Luật Quản lý tài sản công; chuyển đổi, gộp danh mục một số phương tiện, thiết bị để phù hợp với tính năng, tác dụng của trang bị trong từng nhóm.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương Thường trực Ban soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng thực hiện việc xin ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban soạn thảo đã trực tiếp chỉnh lý, bổ sung các điều, khoản nhằm hoàn thiện Nghị định đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, có tính khả thi cao khi được ban hành.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Viết Hà

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, Thường trực Ban soạn thảo tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện Nghị định đảm bảo chất lượng. Tổ chức công báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; Cổng thông tin Chính phủ; hoàn thành các công việc tổ chức hội thảo, tọa đàm đúng kế hoạch đề ra. Khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến các đại biểu góp ý tại các hội thảo và hoàn thiện dự thảo 2 Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào đầu tháng 5-2021.

Viết Hà

Bình luận

ZALO