Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 08/02/2023 01:05 GMT+7

Cục Kỹ thuật BĐBP:

Thực hiện tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật của BĐBP

Biên phòng - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 7-6-2011 của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 98), công tác kỹ thuật của BĐBP đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng ngành kỹ thuật BĐBP vững mạnh, chuyên sâu, tinh gọn, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Có được kết quả đáng ghi nhận đó, có vai trò rất lớn của Cục Kỹ thuật BĐBP trong công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Đại tá Vũ Khương, Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật phương tiện tại cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Văn Đại

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 382), Cục Kỹ thuật đã chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu cho Đảng ủy BĐBP xây dựng, ban hành Nghị quyết số 98 về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới; Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành Chương trình hành động số 1300/CTr-BTL về thực hiện Nghị quyết số 98 giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn lực lượng BĐBP đã tổ chức quán triệt, xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

Sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98, Cục Kỹ thuật BĐBP tiếp tục phối hợp các cơ quan tham mưu cho Đảng ủy BĐBP tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 98 nhằm đánh giá những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, ngày 10-2-2017, Đảng ủy BĐBP ban hành Kết luận số 347-KL/ĐU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98 nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 382, tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP.

Trong 10 năm qua, công tác kỹ thuật trong BĐBP đạt được những kết quả nổi bật đó là, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết số 382, Chỉ lệnh công tác kỹ thuật; từ năm 2011 đến nay, đã tham mưu đề xuất BQP ban hành 6 Thông tư của Bộ trưởng BQP về công tác kỹ thuật và ban hành nhiều văn bản quy định khác.

Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1424/QĐ-TTg ngày 1-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hải đoàn, hải đội và đồn, trạm Biên phòng tuyến biển, đảo giai đoạn 2011-2020; đề xuất BQP đàm phán thành công dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ và dự án đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang bị kỹ thuật cho lực lượng BĐBP; triển khai thực hiện Đề án tổng thể đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cho hải đội, đồn, trạm Biên phòng tuyến biển, đảo; triển khai hoàn thành dự án sửa chữa lớn 17 tàu Grip bảo đảm chất lượng, kéo dài tuổi thọ, khôi phục tính năng, kỹ thuật, chiến thuật theo thiết kế.

Cùng với đó, số vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) được mua sắm, đóng mới, sửa chữa lớn tập trung vào nhóm trang bị chính của các ngành: Tàu thuyền, xe-máy, trang thiết bị cửa khẩu, trang thiết bị trinh sát, trang thiết bị phòng chống ma túy và tội phạm, thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, bước đầu đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ góp phần quan trọng để BĐBP hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nguồn lực, ngân sách mua xe ô tô bán tải theo cơ chế 50% ngân sách quốc phòng, 50% ngân sách địa phương trang bị cho đồn Biên phòng và mua sắm các trang thiết bị, vật tư, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 4-12-2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho tàng, trạm xưởng, Chỉ thị số 87/CT-BQP ngày 16-8-2010 của Bộ trưởng BQP về việc xây dựng dự án, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho tàng kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức kiểm tra, khảo sát, quy hoạch, tổng hợp nhu cầu trữ lượng kho đạn cấp chiến dịch, thực trạng nhà kho cất chứa, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất ngân sách đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kho quân khí đồn Biên phòng, khu kỹ thuật của các đơn vị, học viện, nhà trường đảm bảo điều kiện, diện tích cất giữ vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực, kết hợp nguồn kinh phí được bảo đảm và huy động nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật, trạm sửa chữa tổng hợp cấp chiến dịch, chiến thuật, nhà kho, nhà xe, nhà che VKTBKT theo chương trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 382.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Kỹ thuật BĐBP đã phối hợp các cơ quan kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT phục vụ cho lực lượng phòng, chống dịch, sản xuất bảo đảm tủ súng trang bị cho các tổ chốt, đội công tác thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tổ chức triển khai toàn diện các nội dung công tác kỹ thuật.

Những năm tới, nhiệm vụ công tác biên phòng, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cao hơn, toàn diện hơn. Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; BĐBP từng bước được đầu tư, trang bị nhiều loại vũ khí, thiết bị, phương tiện kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại, công nghệ cao; nhiệm vụ công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 382, Nghị quyết số 98 và kết luận của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới, cũng như yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; chú trọng công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy và mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với công tác kỹ thuật.

Hai là, lãnh đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, BQP, Tổng cục Kỹ thuật và cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp chiến lược, đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật và xây dựng lực lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật chính quy, vững mạnh. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy trong tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đưa công tác kỹ thuật đi vào chiều sâu, nền nếp, chất lượng.

Ba là, lãnh đạo tổ chức tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật, các quân khu đưa vũ khí, xe máy, phương tiện vào sửa chữa tại các nhà máy, các xưởng trên khu vực theo kế hoạch; ưu tiên sửa chữa các loại VKTBKT làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các loại VKTBKT nằm trong quy hoạch sử dụng lâu dài.

Bốn là, lãnh đạo tiếp tục thực hiện Đề án đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp xây dựng mới cơ sở hạ tầng cho các hải đoàn, hải đội và đồn, trạm Biên phòng tuyến biển, đảo; Đề án bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT mua sắm từ năm 2001 đến nay (Đề án 324-KT); Dự án đóng mới tàu thuyền, mua sắm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng có công nghệ hiện đại cho lực lượng trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm và lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh, thông tin, cơ yếu; Dự án đầu tư đóng mới tàu tuần tra cao tốc trong gói tín dụng ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ.

Năm là, tập trung huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ quản lý, khai thác, sử dụng, làm chủ VKTBKT, đặc biệt là trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác bảo đảm kỹ thuật; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố thực hiện tốt Chỉ thị số 67/CT-TM ngày 5-12-2005 của Bộ Tổng Tham mưu về bảo đảm vũ khí, khí tài quan sát, đo đạc, quân cụ cầm tay cho BĐBP. Tổ chức thu hồi, điều chuyển, cấp đổi VKTBKT kịp thời theo mệnh lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, tập trung cấp đổi và đồng bộ vũ khí, đạn cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu.

Có thể khẳng định rằng, Nghị quyết số 98 ra đời là hết sức cần thiết và là nền tảng để xây dựng ngành kỹ thuật BĐBP vững mạnh, chính quy, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Vũ Khương, Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP

Bình luận

ZALO