Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 25/02/2024 09:17 GMT+7

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong BĐBP

Biên phòng - Ngày 27-6, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị nắm tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương dự hội nghị. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, chủ trì hội nghị.

wnbe_anh-1
Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong Đảng bộ BĐBP, nêu rõ, từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy BĐBP và cấp ủy các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nổi bật là: Việc xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và quy định của Đảng, của Quân đội. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, có tác dụng tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, biện pháp trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo chỉ đạo của cấp trên.

Tuy nhiên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong BĐBP còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế. Ủy ban Kiểm tra một số Đảng ủy chưa tích cực, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để phòng ngừa, ngăn chặn. Công tác nắm, dự báo, xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa kịp thời, thiếu linh hoạt, có nội dung chưa chặt chẽ, một số khuyết điểm, hạn chế chậm được khắc phục.

5i7a3110
 Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong Đảng bộ BĐBP. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Hồng Phong đánh giá, Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai học tập nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng khóa XII; các nghị quyết, quy định và hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Qua quán triệt, học tập, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản đã nhận thức được vị trí, ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã cơ bản hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do cấp trên giao.

5i7a3104
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Về việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Đảng ủy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, các nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Công tác phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, với cấp ủy, chính quyền địa phương được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Công tác kiểm tra, thanh tra về quản lý, sử dụng đất quốc phòng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Thiếu tướng Lương Hồng Phong cũng đề nghị Đảng ủy BĐBP giải trình, làm rõ một số nội dung như: Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình kiểm tra, giám sát; quá trình thi hành kỷ luật; công tác quản lý đất quốc phòng ở một số đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị, thông qua các kết luận của đoàn kiểm tra, Đảng ủy BĐBP tiếp thu, có kế hoạch khắc phục những vấn đề còn tồn tại và quán triệt tới các đơn vị cơ sở nắm, chấn chỉnh thực hiện trong thời gian tới.

5i7a3101
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Đồng chí Chính ủy nhấn mạnh, quan điểm của Đảng ủy BĐBP là nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực nhìn nhận vào sự việc để đánh giá đúng sự thật, từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong thời gian tới.

Đồng chí Chính ủy BĐBP bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với BĐBP.

Hà Phương

Bình luận

ZALO