Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/04/2021 01:31 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong BĐBP: Đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm

Biên phòng - Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” một cách đồng bộ, toàn diện. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP về vấn đề này.

59229a5c4557146f6d001815
Trung tướng Phạm Huy Tập. Ảnh: Hà Phương

PV: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thời gian qua, Đảng ủy BĐBP đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai như thế nào, thưa Trung tướng?

Trung tướng Phạm Huy Tập: Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, Đảng ủy BĐBP đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 351-KH/ĐU ngày 26-12-2016; Cục Chính trị BĐBP xây dựng Hướng dẫn số 1787/HD-CCT ngày 20-12-2016 để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt được tiến hành ở 3 cấp. Cấp Đảng ủy BĐBP cho cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng. Cấp Đảng ủy BĐBP tỉnh, thành phố và tương đương cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp, bí thư, phó bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan. Cấp cơ sở cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng. Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về nội dung Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 395-KH/ĐU ngày 8-3-2017, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng Chương trình hành động số 1334/CTr-BTL về Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong BĐBP.

Kế hoạch và chương trình hành động đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Bộ Tư lệnh và các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng sai trái, tiêu cực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

PV: Quá trình kiểm điểm phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy BĐBP tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa Trung tướng?

Trung tướng Phạm Huy Tập: Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy BĐBP đã tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong toàn Đảng bộ BĐBP. Đối với tập thể, Ban Thường vụ, Đảng ủy BĐBP tập trung vào nội dung kiểm điểm công tác lãnh đạo năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, nhất là công tác quản lý biên giới; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông; kiểm điểm làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đồng thời xác định chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Về nội dung kiểm điểm cá nhân, đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy BĐBP tiến hành kiểm điểm các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí Đảng ủy viên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Từng đồng chí đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, tự giác, trung thực, gương mẫu, cầu thị. Có nhiều ý kiến tham gia góp ý cho cá nhân, các ý kiến đóng góp đều chân thành, thẳng thắn, đoàn kết trên tình đồng chí, đồng đội, tạo sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau. Mỗi cá nhân đều được kết luận rõ về ưu điểm, khuyết điểm, những nội dung cần bổ sung, những biện pháp khắc phục khuyết điểm thời gian tới.

Đảng ủy BĐBP cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã gợi ý nội dung kiểm điểm cho các đảng ủy trực thuộc, đảng ủy BĐBP tỉnh, thành phố; yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là báo cáo giải trình đối với tập thể, cá nhân, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Đồng thời, phân công Đảng ủy viên dự, chỉ đạo kiểm điểm. Chỉ đạo bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp có kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện nghị quyết; triển khai cho cán bộ, đảng viên cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP; tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy, chi bộ. Thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và  Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

PV: Trung tướng đánh giá như thế nào về chất lượng chính trị trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng, sau khi tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII?

Trung tướng Phạm Huy Tập: Sau khi tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng, từ đó, chất lượng chính trị cũng được nâng lên. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ tư duy lý luận, am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, nhất là tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia; giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH.

Các đồng chí đảng ủy viên luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; có nhiều đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng sâu sát, năng động, sáng tạo, hiệu quả. Thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt, công tác đúng quy chế và chương trình làm việc đã xác định. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, làm việc khoa học, giải quyết các công việc đúng thẩm quyền; phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những chủ trương lớn, quan trọng, nhất là những vấn đề về tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, quân lực, tuyển sinh, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất quốc phòng, mua sắm trang bị, chính sách, khen thưởng đều được tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy thông qua.

Đặc biệt, các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu. Chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của Đảng ủy viên; đề cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, tác phong làm việc sâu sát, khoa học; dành nhiều thời gian chỉ đạo, kiểm tra, nắm tình hình đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí Đảng ủy viên đã phát huy tốt trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công, xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch, vững mạnh, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP vững mạnh toàn diện.

PV: Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP sẽ tạo những bước đột phá gì trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thưa Trung tướng?

Trung tướng Phạm Huy Tập: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 4 khóa XII, Đảng ủy BĐBP xác định những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá cần tập trung lãnh đạo và thực hiện trong thời gian tới như sau: Quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là các chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các đơn vị chiến đấu, như: đoàn, đội đặc nhiệm, đồn, đại đội, hải đội Biên phòng thực sự trong sạch vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo đảm bảo sự sáng tạo trong xác định chủ trương, biện pháp; quyết liệt, triệt để trong tổ chức thực hiện. Đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.   

PV: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Hà Phương (Thực hiện)

Bình luận

ZALO