Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 01:23 GMT+7

Thực hiện có hiệu quả công tác Hậu cần, Tài chính trong BĐBP

Biên phòng - Ngày 4-10, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần Quân đội; Nghị quyết 513-NQ/QUTW ngày 21-9-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác Tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Phan Bá Dân, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự hội nghị.

59d49d747a76df64950016f6
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết 623 và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương. Đồng thời, đã bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Cục Tài chính để cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch, quy chế, quy định của cấp mình và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo những tiến bộ quan trọng, vững chắc trong công tác hậu cần.

Tổ chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của BĐBP. Đồng thời, giữ vững, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, sức khỏe của bộ đội. Công tác tài chính, tài sản trong BĐBP đã thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Huy động và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước, của Quân đội, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đơn vị đã đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ hơn thuận lợi, khó khăn và và những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể sát thực để tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết 623 và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương trong thời gian tới.

59d49b7322f7c7f362000c0a
Thiếu tướng Phan Bá Dân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Bá Dân ghi nhận kết quả toàn diện về công tâc Hậu cần và công tác Tài chính của BĐBP trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 623 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP trong 5 năm qua với trách nhiệm, tâm huyết, đổi mới và quết liệt.

Đồng chí khẳng định, những kết quả trên đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh BĐBP; đồng thời góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương trong BĐBP và trong toàn quân, tạo sức mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

59d49c5422f7c71a3400040b
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng khẳng định, Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương về về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo hậu cần và tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nói chung, của BĐBP nói riêng trong thời gian vừa qua.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác Hậu cần, Tài chính trong BĐBP trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 và các văn bản liên quan về công tác Hậu cần, công tác Tài chính quân đội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; năng lực tham mưu, đề xuất của các cơ quan chức năng đối với công tác hậu cần, công tác tài chính trong BĐBP. Đồng thời có biện pháp khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết những năm vừa qua. Gắn việc thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.  

Hà Phương

Bình luận

ZALO