Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 03:43 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị 173 trong Cục Chính trị BĐBP: Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động

Biên phòng - Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 (gọi tắt là Chỉ thị 173) của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 (gọi tắt là Kế hoạch 3088) của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP”, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn đơn vị.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 của Cục Chính trị BĐBP. Ảnh: Ngọc Lâm

Ngay sau khi Thường vụ Đảng ủy BĐBP ban hành Chỉ thị 173, Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành Kế hoạch 3088, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ đến cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong từng đơn vị trực thuộc. Cùng với đó, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật trong đơn vị vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm, 6 tháng và quý của Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị BĐBP thường xuyên rà soát, nắm tình hình chính trị nội bộ; quản lý diễn biến tư tưởng, phát hiện, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi lên đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, nguyên tắc, do đó, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong Cục Chính trị BĐBP chuyển biến tích cực.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Chính trị BĐBP đã triển khai chặt chẽ, nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong Cục Chính trị BĐBP; 16/16 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, 18/18 đầu mối phòng, ban, cơ quan, đơn vị có kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị mình; thường xuyên tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc và duy trì nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Sau đợt sinh hoạt chính trị, 100% cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng làm bản thu hoạch nhận thức, cam kết đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định, đảm bảo chất lượng, sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

Trong điều kiện thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị không đủ quân số đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo bằng nhiều hình thức để quán triệt cho 100% quân số.

Về nội dung, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Đồng thời, kịp thời thông tin về các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật gần đây trong Quân đội, BĐBP, nguyên nhân và các hình thức xử lý.

Thông qua sinh hoạt, nhiều khâu yếu, mặt yếu trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn của từng đơn vị được phân tích làm rõ, nhất là nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm đối với tập thể, cá nhân, liên hệ với thực tế của đơn vị mình và đề xuất giải pháp có tính khả thi để thực hiện trong thời gian tới.

Không chỉ tổ chức sinh hoạt tập trung, Cục Chính trị BĐBP còn vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng như chú trọng giáo án, bài giảng giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật rút gọn nhưng vẫn đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ hiểu để triển khai đến cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng tự học tập, nghiên cứu. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, các phòng, ban, đơn vị duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt ngày Đảng, ngày chính trị và văn hóa tinh thần hằng tháng; thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết chuyên đề tăng cường công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn tại các cơ quan, đơn vị; chú trọng các biện pháp động viên tư tưởng để 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị BĐBP và các cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đặc biệt chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; rà soát, bổ sung hệ thống quy chế làm việc của cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo các mặt công tác; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hoạt động công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt hoạt động thể thao vui tươi, lành mạnh, tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 dài ngày tại đơn vị. Từ đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, Cục Chính trị BĐBP đã triển khai toàn diện các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tăng cường các biện pháp thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương”; duy trì nghiêm các chế độ trực, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, duy trì quân số tại các cơ quan, đơn vị theo từng cấp độ dịch, tổ chức cho cán bộ tham gia tiêm vaccine ngừa Covid-19...

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088, đến nay, đại đa số cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị BĐBP có lập trường kiên định vững vàng, yên tâm gắn bó với cơ quan, đơn vị; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, trận địa tư tưởng được giữ vững; không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật và an toàn giao thông; chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ học tập, huấn luyện, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, chấp hành điều lệnh, nền nếp sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cục Chính trị BĐBP giữ vững danh hiệu đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2021.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO