Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 03:52 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng BĐBP vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Biên phòng - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo Bác, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của lực lượng. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP xung quanh công tác này.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng. Ảnh: Hoa Hạ

- Thưa Trung tướng Đỗ Danh Vượng, xin đồng chí cho biết, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, 5 năm qua (2016-2021), BĐBP đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 308-KH/ĐU ngày 11-10-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng gắn với thực hiện Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26-12-2013 về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương ngày 12-8-2019 về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cụ thể hóa 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với nội dung, biện pháp sát với từng đối tượng, đơn vị để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị, các tổ chức quần chúng thường xuyên tổ chức các đợt học tập chính trị theo chuyên đề và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, hội thi, hội thao, kiểm tra, tọa đàm như: Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; “Cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”; “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; “Thanh niên với văn hóa mạng”; “Hũ gạo tình thương”; “Heo đất tiết kiệm”; “Mô hình cơ quan, đơn vị 5 an toàn”; “Mẫu hình quân nhân 5 nhanh, 5 chắc”...

Nhờ đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, lề lối làm việc trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; đưa cuộc vận động trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên, thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng.

Quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; ý chí, trách nhiệm, tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, công tác, chiến đấu; xây dựng tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng trong các cơ quan, đơn vị. Những thành tích đó đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc trên biên giới, hải đảo và cả nước.

- Từ thực tiễn qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Đảng bộ BĐBP có thể rút ra những kinh nghiệm gì, thưa Trung tướng?

- Từ kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 788 và 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Trước hết, phải làm tốt công tác phổ biến, quán triệt để các cấp ủy, chỉ huy, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Chỉ thị để xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện. Từng cấp ủy, chỉ huy đều phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; gắn việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.

Cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quy chế, quy định, kế hoạch của cấp ủy, chỉ huy đơn vị để cán bộ, đảng viên, quần chúng quán triệt, thực hiện sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; đồng thời, lấy chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hàng năm và trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Thứ hai là việc thực hiện Chỉ thị 05 phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, do đó, cơ quan chính trị các cấp đã định kỳ xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn giáo dục chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” với nội dung, biện pháp được cụ thể hóa, sát với từng đối tượng, đơn vị. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và tổ chức hội thảo, tọa đàm, thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức sơ kết, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thứ ba là quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương phải gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm để nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Bên cạnh đó, phải thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức 5 nội dung của cuộc vận động, 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới để khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cán bộ, đảng viên, quần chúng về đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, để tạo sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ tư là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết rút kinh nghiệm và làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực công tác. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và liên tục.

- Thưa Trung tướng, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy BĐBP và cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới?

- Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, thời gian tới, Đảng bộ BĐBP và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt làm cho các cấp ủy đảng, chỉ huy và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như các nội dung cơ bản của các chỉ thị. Trên cơ sở đó, xây dựng ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả, có chiều sâu những nội dung của chỉ thị theo chức trách, nhiệm vụ, cương vị được giao.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Qua đó, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp, mà thường xuyên, trực tiếp là cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải gương mẫu đi đầu và thực hiện tốt bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả rõ nét, để nêu gương trước cấp dưới và quần chúng.

Bốn là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả những nội dung của Chỉ thị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Đồng thời, bằng nhiều hình thức phong phú, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng thông qua các diễn đàn, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng để xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay và điển hình tiên tiến trong thực hiện học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.

Năm là, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, trong và ngoài Quân đội, đặc biệt yêu cầu Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, về các mô hình, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị.

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, cán bộ, chiến sĩ BĐBP từ đầu năm 2020 đến nay phải căng mình chốt chặn 24/24 giờ trên các tuyến biên giới để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch xâm nhập qua biên giới. Vậy, Đảng ủy BĐBP có những chủ trương, giải pháp gì để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ “kép” của lực lượng trong giai đoạn hiện nay?

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP Cà Mau tăng cường tuần tra khu vực cửa biển Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Ảnh: Lê Khoa

- Đảng ủy BĐBP trong những năm qua luôn luôn xác định việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị phải gắn liền với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của BĐBP hết sức nặng nề, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phải phòng, chống không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên một số mặt công tác sau:

Một là, phổ biến, quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững tình hình, nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vì sức khỏe và sự an toàn của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, để cán bộ, chiến sĩ có nhận thức rõ về tình hình nhiệm vụ; diễn biến, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, cũng như tác động của dịch bệnh đến mọi mặt của đời sống xã hội, xác định tốt trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bám trụ vững chắc trên các tuyến biên giới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ “kép”, vì sự bình yên nơi biên giới, vì sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân.

Hai là, tiếp tục tăng cường, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng vũ trang các quân khu, quản lý chặt biên giới, đường mòn, lối mở, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá các đường dây, tổ chức đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép, duy trì nghiêm quy chế quản lý biên giới, không để nguồn dịch bệnh lây truyền vào trong nước.

Ba là, tiếp tục gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ngành, lực lượng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm cũng như tác hại của dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn đồng bào thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy chế biên giới, không xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với BĐBP đấu tranh phòng, chống các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép ở địa phương mình.

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng trong trao đổi thông tin, thông báo tình hình dịch bệnh, hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế... Và đặc biệt là thực hiện tốt nhất quy chế quản lý biên giới chung, cùng nhau ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lan truyền qua biên giới.

Năm là, bằng nhiều chủ trương, giải pháp chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên các tổ chốt, đặc biệt các biện pháp đảm bảo an toàn, kiên quyết không để dịch bệnh lây truyền vào trong cán bộ, chiến sĩ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “kép”.

- Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Hương Mai (Thực hiện)

Bình luận

ZALO