Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 11:14 GMT+7

Thực hiện “4 thật, 1 thép” trong dạy và học ở Học viện Biên phòng

Biên phòng - Thời gian qua, Học viện Biên phòng (HVBP) đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học (NCKH) và xây dựng đội ngũ giảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác giáo dục-đào tạo trong tình hình mới.

Học viên HVBP trong giờ huấn luyện thực hành. Ảnh: Viết Nhân

Trong đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã chú trọng thực hiện “4 thật, 1 thép” (dạy thật, học thật, thi thật, rèn thật, kỷ luật thép). Đến nay, chủ trương đó đã ăn sâu vào nếp nghĩ, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn Học viện.

Với phương châm “thực tiễn - hội nhập - kỷ cương - hiệu quả”, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã tích cực đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp dạy học. Đến nay, Học viện đã xây dựng và điều hành 28 chương trình khung theo hướng giảm thời lượng lý thuyết, tăng cường thực hành, bảo đảm các nội dung có tỷ lệ cân đối, toàn diện, không trùng lặp. Hệ thống bài giảng luôn cập nhật những phát triển mới của khoa học, nghệ thuật Biên phòng, tình hình nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia phù hợp từng đối tượng học viên. Đưa nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” và công tác tài chính vào chương trình đào tạo các cấp. Các khoa giáo viên đều chú trọng giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, coi trọng định hướng nghiên cứu, trao đổi với học viên, tích cực đưa công nghệ và ngoại ngữ vào giảng dạy. Phương pháp thảo luận cũng được thay đổi, tăng tính chủ động, sáng tạo của học viên trong nghiên cứu, học tập.

Với quan điểm, chất lượng giáo dục-đào tạo giữ vai trò then chốt trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong HVBP thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có những chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả để điều chỉnh sát yêu cầu của từng nhiệm vụ. Mặt khác, nội dung, chương trình đào tạo của Học viện đã kết hợp tốt giữa việc trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu với bồi dưỡng năng lực, phương pháp lãnh đạo, bản lĩnh của người chỉ huy và ý thức rèn luyện kỷ luật, sức khỏe cho người học. Triển khai đồng bộ nội dung mô phỏng công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP vào giảng dạy; giải quyết tốt mối quan hệ giữa lý thuyết với thực hành, nâng cao chất lượng các bài giảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn công tác của BĐBP trên các tuyến biên giới. Đồng thời, đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng mở; đánh giá kết quả học tập sát với năng lực của học viên; kiên quyết chống bệnh thành tích và tiêu cực trong đào tạo. Thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và quyết liệt các biện pháp trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cơ bản khắc phục được tư tưởng xem nhẹ, chủ quan, ngại học, đồng thời xây dựng được động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho người học.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, gắn với gửi đi đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đi thực tế theo từng cương vị ở các đơn vị cơ sở của BĐBP theo đúng quy trình, lộ trình đã xác định; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi về chuyên môn, có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề, có học hàm, học vị cao. Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh (thành phố) mở các cuộc hội thảo khoa học nhằm đánh giá và tổng kết thực tiễn; trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung vào chương trình huấn luyện những nội dung cần thiết, đưa thực tiễn vào các bài giảng, làm cho bài giảng sinh động, sát thực tế hơn.

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc HVBP nhấn mạnh: Những năm tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP quyết tâm thực hiện tốt nội dung đổi mới xây dựng hoàn thiện chương trình nội dung huấn luyện theo hướng cập nhật thông tin, phù hợp với nguyên lý giáo dục hiện đại và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Học viện tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đổi mới công tác quản lý, rèn luyện học viên. Nâng cao chất lượng nghiên cứu các đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn, phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ giáo dục-đào tạo của Học viện và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của toàn lực lượng.

Có thể nói, với sự đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu không ngừng, những năm qua, công tác giáo dục-đào tạo của HVBP đã có chuyển biến tích cực, rõ nét. Đội ngũ cán bộ sau khi tốt nghiệp trên các cương vị công tác đã vận dụng tốt những kiến thức được học tại nhà trường vào thực tế trong từng nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng BĐBP, HVBP đã chủ động đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. 5 năm qua, Học viện đã thực hiện 361 đề tài khoa học các cấp, trong đó, có 24 công trình đã đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân, biên soạn hàng trăm đầu tài liệu huấn luyện... Các đề tài, tài liệu đều có giá trị lý luận, thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác đào tạo tại Học viện, cũng như công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Viết Nhân

Bình luận

ZALO