Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 18/01/2022 08:35 GMT+7

Bên lề Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp 2017:

Thúc đẩy trao đổi thông tin xuyên biên giới

Biên phòng - Chống rửa tiền thông qua các giao dịch xuyên biên giới; vấn đề tài chính phục vụ cho phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn; chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, là những vấn đề được bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo Biên phòng bên lề Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC 2017.

5a01c43cf9ff19f87400041b
Bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Văn Chương

PV: Thưa bà, trong vấn đề trao đổi thông tin trên biên giới và chống rửa tiền, chúng ta sẽ phối hợp với các nước như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Hồng: Trao đổi thông tin xuyên biên giới là một chủ đề được các nền kinh tế thành viên APEC rất quan tâm. Chính vì vậy mà Việt Nam đã phối hợp với các nước thành viên và các nền kinh tế tổ chức một hội thảo tại Hội An vào tháng 7 vừa qua. Còn tại hội thảo này, các nước thành viên APEC cũng đã chia sẻ rất nhiều và việc thúc đẩy trao đổi thông tin xuyên biên giới sẽ giúp cho các vấn đề về tài chính được hoàn thiện. Tại hội nghị, vấn đề trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới được đề cập như: Xây dựng dự thảo khung thỏa thuận hợp tác và từ điển dữ liệu; sự cần thiết phải thúc đẩy trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới; các yếu tố chính để xây dựng cơ chế trao đổi thông tin xuyên biên giới thành công.

PV: Vấn đề tài chính phục vụ cho phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn được đánh giá là một trong những nội dung quan trọng nhất trong chủ đề thảo luận về hợp tác tài chính toàn diện APEC 2017. Xin bà chia sẻ nội dung này?

Bà Nguyễn Thị Hồng: Tài chính phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là một chủ đề được Việt Nam lựa chọn và đề xuất về hợp tác tài chính toàn diện của APEC 2017. Chủ đề này rất có ý nghĩa đối với các nền kinh tế ở giai đoạn đầu tiếp cận thuận tiện và đặc biệt là đối với Việt Nam thì vô cùng có ý nghĩa. Bởi vì phát triển nông nghiệp, nông thôn đã và đang là một lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm khi ban hành chính sách.

Với vai trò là chủ nhà, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và các nền kinh tế thành viên của APEC cũng như các tổ chức quốc tế đã tổ chức rất nhiều hoạt động hiệu quả và thiết thực; đặc biệt là tổ chức một số diễn đàn, hội nghị để trao đổi kinh nghiệm với các thành viên APEC và có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình thúc đẩy tài chính toàn diện. Chúng tôi đã ghi nhận những kinh nghiệm đó để nghiên cứu phục vụ cho quá trình xây dựng Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện mà Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước là đầu mối triển khai.

PV: Việt Nam học hỏi được gì ở vấn đề tài chính phục vụ cho phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn từ các nước thành viên APEC, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hồng: Trong chiến lược này, chúng tôi học hỏi được nhiều từ các nền kinh tế thành viên của APEC. Chẳng hạn như khuôn khổ tài chính toàn diện thì phải bao gồm các yếu tố như: Tiếp cận dịch vụ, sử dụng dịch vụ cũng như chất lượng dịch vụ tài chính. Triển khai tài chính toàn diện, hiệu quả thì cần phải có sự tham gia hiệu quả của nhiều bên liên quan. Rồi trong chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện thì cần nhấn mạnh về vai trò trung tâm của khách hàng, khách hàng là mục tiêu, vì đó là đối tượng yếu thế, ví dụ như là người nghèo, những người dân vùng sâu, vùng xa, phụ nữ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Trong quá trình triển khai thì cần ứng dụng công nghệ tài chính, như tài chính toàn diện, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ. Bây giờ phải chú trọng xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng về tài chính, kể cả hạ tầng về công nghệ cũng như là hoàn thiện các khuôn khổ về pháp lý.

PV: Xin cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

Văn Chương - Hải Luận (Thực hiện)

Bình luận

ZALO