Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 09:28 GMT+7

Nghị định 05 của Chính phủ về công tác dân tộc:

Thúc đẩy sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 05 của Chính phủ về công tác dân tộc, các bộ, ban, ngành đã phối hợp ban hành nhiều chính sách dân tộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh (QP-AN), từng bước phát huy nội lực vùng DTTS và miền núi.

4lw9_8a
Nhiều chính sách dân tộc đã đi vào cuộc sống, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Lê Hoàng

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05 của Chính phủ mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, mặc dù ngân sách Nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn quan tâm, bố trí 136.000 tỷ đồng cho vùng dân tộc miền núi và chính sách dân tộc (riêng 9 chính sách cho UBDT trực tiếp quản lý đã bố trí 27,5 nghìn tỷ đồng); tổng dư nợ tín dụng chính sách cho khu vực này đến cuối năm 2015 cũng đạt gần 136.000 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được hoàn thiện, sản xuất phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt vùng DTTS và miền núi, biên giới thay đổi rõ nét.

Theo kết quả điều tra đánh giá thực trạng KT-XH của 53 DTTS ngày 1-7-2015, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 35% năm 2011 xuống còn 16,8%; 92,7% số thôn, bản, xã có điện lưới quốc gia, 4,1% được sử dụng các nguồn điện khác; 97,6% số xã có đường giao thông đến trung tâm xã (trong đó 71,9% là đường nhựa hoặc bê tông); trường học kiên cố đạt 77,1%, bán kiên cố 21%; trạm y tế kiên cố đạt 67,8%, bán kiên cố 31%.

Chính sách cán bộ người DTTS cũng được đặc biệt quan tâm. Tính đến ngày 30-6-2014,  ở các bộ, ngành Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức người DTTS là 18.116 người, chiếm khoảng 5% (nữ giới là 4.757, chiếm 26%), trong đó, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức lãnh đạo, quản lý là 2.955 người, chiếm 8,5%. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS là 162.120 người, chiếm khoảng 14,53% (nữ giới là 79.698, chiếm 49,2%). Trong đó, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức lãnh đạo, quản lý là 10.398, chiếm 17,2%.

Về vấn đề QP-AN trong những năm qua, các bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm xây dựng, củng cố, bảo đảm QP-AN, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; phối hợp với các nước có chung đường biên giới thực hiện tốt các đề án hợp tác xây dựng các tuyến biên giới ổn định và phát triển toàn diện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để nảy sinh tình hình phức tạp tại các địa phương; nắm vững tình hình vùng DTTS và miền núi, nhất là những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo để kịp thời tuyên truyền, vận động, giải quyết.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, sau 5 năm thực hiện Nghị định số 05 của Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Tạo sự đồng thuận của các ngành, các cấp và đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. Những kết quả nói trên đã khẳng định sự đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của Nghị định số 05, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nội lực của các DTTS, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên, diện mạo vùng DTTS và miền núi đã thay đổi căn bản theo hướng tích cực. 

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05 của Chính phủ về công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05 và kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách dân tộc hiện hành cho phù hợp với tình hình KT-XH; UBDT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Dân tộc trình Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng một số chính sách mới cho giai đoạn 2016-2021.

Đồng chí giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tăng cường nguồn lực đầu tư, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ để đầu tư cho vùng DTTS và miền núi. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc để đạt được các mục tiêu đặt ra.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức DTTS trong thời kỳ mới; xây dựng cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm nhằm nâng cao số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS; phối hợp với UBDT nghiên cứu, xây dựng mô hình đặc thù cho Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện của UBDT tại TP Hồ Chí Minh.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng được giao xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cho vùng DTTS và miền núi; có chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ các nghệ nhân, nghệ sĩ tiêu biểu để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các chính sách hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm đảm bảo thoát nghèo bền vững cho đồng bào DTTS.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05 và các chính sách dân tộc hiện hành; chủ động ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với chính sách dân tộc, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH cho các huyện nghèo, xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn, vùng DTTS và miền núi, khắc phục đầu tư dàn trải; khuyến khích các địa phương ban hành các chính sách đặc thù, bố trí thêm nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các chính sách; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Bình Minh

Bình luận

ZALO