Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 18/01/2022 09:18 GMT+7

Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:

Thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh

Biên phòng - Chiều 10-11, Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

wpc8_nguyen-chi-dung
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ảnh: Văn Bình

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, việc xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm luật hóa chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội về đặc khu kinh tế và xây dựng một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (HCKTĐB) của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về đơn vị HCKTĐB để áp dụng tại 3 đơn vị HCKTĐB Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) theo Kết luận số 21-TB/TW ngày 22 - 3 - 2017 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, hình thành khu vực tăng trưởng cao với phương thức quản lý mới, có môi trường sống hiện đại; nâng cao thu nhập bình quân đầu người và đóng góp cho ngân sách Nhà nước; tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về dự án Luật, về quy định tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB, Chính phủ đề xuất 2 phương án. Phương án 1, không tổ chức HĐND và UBND, mà thực hiện thiết chế Trưởng Đơn vị HCKTĐB do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, được phân quyền, phân cấp mạnh... Phương án 2, tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB gồm có HĐND và UBND. Theo Chủ nhiệm UBPL Nguyễn Khắc Định, qua thảo luận đang tồn tại 2 loại ý kiến khác nhau dựa trên hai phương án Chính phủ trình. “Dù mô hình tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB được quyết định theo phương án nào thì cũng cần làm rõ ngay trong Luật về mối quan hệ giữa chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB với HĐND, UBND cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, với các cơ quan Nhà nước ở trung ương và cơ quan của trung ương đóng tại địa phương; phân định rõ thẩm quyền giữa chính quyền đơn vị HCKTĐB với các khu hành chính… Luật cũng cần quy định rõ địa vị pháp lý, thẩm quyền, quy trình xử lý công việc trong từng mối quan hệ” - Chủ nhiệm UBPL Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Một góc Vân Đồn - Ảnh: TL
Một góc Vân Đồn - Ảnh: TL

Về ngành, nghề đầu tư kinh doanh tại khoản 1, Điều 12, đã loại bỏ 135 trên tổng số 243 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, việc loại bỏ một số ngành, nghề có điều kiện, cần được cân nhắc kỹ để bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng. Đồng thời, việc loại bỏ các ngành, nghề cần bảo đảm có các giải pháp thay thế thích hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước.

Đối với quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất tại đơn vị HCKTĐB, có nhiều chính sách ưu đãi về thời hạn sử dụng đất 99 năm; thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam để vay vốn đầu tư; quyền nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu nhà ở thương mại… (Điều 17). Ông Nguyễn Khắc Định cho rằng, việc quản lý, sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn liên quan tới an ninh, chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân do tác động của việc thu hồi đất. Các khu vực dự kiến thành lập đơn vị HCKTĐB đều là những nơi có tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ, hiện đang có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư. Đặc biệt, đầy là những vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

“Việc giao đất với thời hạn tới 99 năm là quá dài so với chu kỳ thu hồi vốn của hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thể bất lợi cho Nhà nước do nền kinh tế thế giới đang có sự biến động mạnh mẽ, có thể dẫn đến những thay đổi khó dự báo về vai trò, vị trí của một số ngành, nghề được ưu tiên trong nền kinh tế. Do đó, đề nghị cần xem xét đánh giá tác động của chính sách này đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô cũng như với cuộc sống của người dân. Đặc biệt, bảo đảm an ninh, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc và không gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai” - Ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Danh Anh

Bình luận

ZALO