Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 09:56 GMT+7

Thừa Thiên Huế: Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai các văn bản mới của Trung ương

Biên phòng - Sáng 18-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai các văn bản mới của Trung ương và tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

3cwn_d-c-le-truong-luu
Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Bình

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã nghe đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà quán triệt Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình 55-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, các cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh còn nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Đây là những chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ chủ chốt các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành trong tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, sớm đưa chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng đi vào cuộc sống.

Anh Phong - Ngọc Bình

Bình luận

ZALO