Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 12:47 GMT+7

Thủ tướng phân công các bộ, ngành chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Biên phòng - Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 21-5 và bế mạc ngày 15-6-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2018; chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 13 Luật liên quan đến Luật quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; Tờ trình của Chính phủ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Dự án Luật Cảnh sát biển; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quốc phòng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Tờ trình về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 15-11-2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước.

Dự án Luật Chăn nuôi và Dự án Luật Trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao.

Báo cáo của Chính phủ về kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Phiên khai mạc; Báo cáo của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Phiên chất vấn; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, thứ 3, thứ 4 khóa XIV về chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; Báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Lê Hoàng

Bình luận

ZALO