Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 03:36 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện một số dự án luật quan trọng

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23 liên quan đến một số dự án luật.

Cụ thể, về dự án Luật Cảnh sát Biển, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan làm rõ vị trí, chức năng của Cảnh sát Biển Việt Nam để tránh chồng chéo với các lực lượng khác hoạt động trên biển; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát Biển Việt Nam theo hướng xác định rõ nội dung chủ trì, nội dung phối hợp trong hoạt động, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; quy định về hoạt động phối hợp với các lực lượng trên biển cần khái quát, đầy đủ và bảo đảm khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề dự kiến tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam trước ngày 5-5-2018.

Về dự án Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan làm rõ về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; rà soát đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; hạn chế việc giao Chính phủ, các Bộ trưởng quy định chi tiết; làm rõ chính sách trong phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ; bổ sung quy định về phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước, rà soát giảm bớt một số thủ tục hành chính và làm rõ tính khả thi của một số quy định trong dự thảo Luật.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, trong đó tập trung hoàn thiện các phương án về vấn đề xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý và vấn đề thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập (mỗi vấn đề xây dựng thành 2 phương án), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-5-2018 để trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung và hồ sơ dự án Luật Đặc xá lưu ý các nội dung sau: Quy định về sự kiện trọng đại (thay cho quy định ngày cụ thể như Luật hiện hành); đánh giá tác động đầy đủ hơn đối với các vấn đề, như về các trường hợp không được đặc xá, về điều kiện đặc xá (phạm tội lần đầu, hoàn thành việc thi hành các hình phạt bổ sung về bồi thường..); phân biệt, làm rõ hơn giữa đặc xá với các chế định khoan hồng khác đang được thực hiện, nhất là với chế định về tha tù trước thời hạn có điều kiện; về Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản hành chính; về việc công khai quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; những nội dung tiếp thu, chỉnh lý khác với nội dung cơ bản và quan điểm chỉ đạo mà Chính phủ đã thông qua; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-5-2018.

Về Luật Quản lý phát triển đô thị, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục làm rõ về nội hàm, phạm vi điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh mâu thuẫn, chồng chéo.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ và cơ quan khác chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội theo hướng trình một luật sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến quy hoạch trong 11 luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chuẩn bị và 2 luật (Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị) do Bộ Xây dựng là đầu mối chuẩn bị theo phân công của Chính phủ để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 24 (diễn ra trong tháng 5 năm 2018) trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình xem xét, thông qua dự án Luật tại một kỳ họp này.

Lê Hoàng

Bình luận

ZALO