Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/03/2023 05:14 GMT+7

Thông tin kịp thời, chính xác, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Biên phòng - Sáng 11-7, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2018. Bộ Tư lệnh BĐBP là một trong số các đơn vị được biểu dương đã làm tốt công tác tuyên huấn.

5b45ba7c22f7c708d100058a
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị phát huy tốt mối quan hệ phối hợp với các địa phương, ban, ngành để giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho nhân dân. Ảnh: H. Thắng

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng qua, toàn quân đã triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, hoàn thành công tác tuyên huấn, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn quân thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, bám sát phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững vàng. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Báo chí Quân đội đã kịp thời định hướng dư luận về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và trước các vấn đề, sự kiện mới nảy sinh đặc biệt và các vấn đề, sự kiện liên quan đến an ninh chính trị của đất nước.

Hội nghị cũng nêu rõ những mặt còn hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm. Đó là, quản lý tư tưởng kỷ luật bộ đội có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, dự báo tình hình chưa sát. Tính chủ động trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái còn hạn chế. Chưa có giải pháp, hình thức tổ chức các hoạt động, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tinh thần ngày nghỉ, giờ nghỉ. Việc nghiên cứu các văn bản nghiệp vụ công tác tuyên huấn có đơn vị chưa sâu.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, hội nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ, kịp thời định hướng dư luận trước các sự kiện mới. Thực hiện tốt chỉ thị số 07 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; phong trào thi đua quyết thắng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình" và các hoạt động văn hóa nghệ thuật toàn quân.

5b45ade7471e3c0102000bd6
Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bích Nguyễn

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, hoạt động công tác tuyên huấn, tư tưởng văn hóa đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần vào thành tích chung của toàn quân. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, xử lý tốt các tình huống xảy ra trên biên giới, biển đảo. Nổi bật là ngành tuyên huấn đã tham mưu, đổi mới công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng học tập chính trị. Công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái được triển khai mạnh mẽ kiên quyết hơn và sâu sắc hơn. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban bộ ngành trung ương và địa phương.

Biểu dương nỗ lực cố gắng của ngành tuyên huấn toàn quân, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu ngành Tuyên huấn Quân đội cần tập trung quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII), Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018... Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập chính trị. Tập trung đổi mới việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, thông tin kịp thời, chính xác, có định hướng cho các cơ quan báo chí, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính quân sự đạt hiệu quả.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO