Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 09:49 GMT+7

Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Biên phòng - Chiều 9-6, với 91,10% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2021.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2021. Ảnh: Đức Nghĩa

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XV sẽ xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XV, xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022. Công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH.

Sau biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2021, QH tiến hành thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH. Đa số các ý kiến cho rằng, tổng số đại biểu QH không quá 500 người và rất cần thiết tăng đại biểu chuyên trách từ 35% lên 40% để nâng cao chất lượng hoạt động của QH, tăng số đại biểu là những chuyên gia, luật sư, nhà khoa học chính trị - xã hội... Việc nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, giúp đại biểu QH có thời gian để nghiên cứu tài liệu, tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng hoạt động của QH.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị cần nâng cao tiêu chuẩn đại biểu, nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu QH. Theo đại biểu Nguyễn Văn Phương (Ninh Bình) cần có tiêu chuẩn đại biểu QH, ngoài những tiêu chuẩn đã được quy định, cần bổ sung tiêu chuẩn đại biểu QH phải có kiến thức, trình độ am hiểu tương đối đầy đủ về kiến thức chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại.

Danh Anh

Bình luận

ZALO