Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 12:17 GMT+7

Thống nhất thành lập 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước

Biên phòng - Chiều 3-3, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chủ trì và điều hành Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Quốc

Tại Phiên họp, các đại biểu nghe Báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV và tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Hội nghị đã nhất trí dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu, đại biểu Quốc hội Khóa XV, đảm bảo tính đại diện các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu tương đối hợp lý.

Về Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở địa phương, tính đến ngày 17-2-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố đã tiến hành xong Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 1.076 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu, nhưng tỷ lệ không đồng đều giữa các tỉnh. Đối với cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổng số người được Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 7.656 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,06 lần trên số đại biểu được bầu.

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang tích cực triển khai các bước của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian để các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thành quy trình giới thiệu là từ ngày 24-2 tới 11-3.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử. Nghị quyết sẽ được công bố trong ngày 4-3 theo đúng quy định.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản gửi đến các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan; đồng thời tiếp tục tập trung tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban để đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cuộc bầu cử trong thời gian tới bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh:Văn Quốc

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát lại các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử; đôn đốc chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và nội dung báo cáo công việc thường xuyên về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên cập nhật thông tin, vận hành trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý Tiểu ban nhân sự tiếp nhận đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định. Sau Phiên họp này, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ giúp việc khẩn trương hoàn thiện các văn bản đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO