Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 11:43 GMT+7

Đảng ủy BĐBP:

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Biên phòng - Ngày 26-5, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Lê ĐứcThái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Đức Thái quán triệt những nội dung lớn của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Cẩm Linh

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái thông báo những nội dung lớn của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung quan trọng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham những, tiêu cực; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022…

Trung tướng Lê Đức Thái nêu rõ, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Kết thúc hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giáo dục sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XIII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO