Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 05/03/2021 08:22 GMT+7

BĐBP TP Hồ Chí Minh:

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Biên phòng - Ngày 18-10, Đảng ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại tá Trần Xuân Lịch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

58062d2850e1b66a200002c1
Đại tá Trần Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Phúc

Kết quả Hội nghị lần thứ Tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được thông báo đến các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Cấp ủy, chỉ huy các phòng, văn phòng Bộ chỉ huy; cấp trưởng, chính trị viên các đồn Biên phòng, Hải đội 2; Cấp ủy, chỉ huy BPCK Cảng TP Hồ Chí Minh; cấp trưởng, chính trị viên các trạm biên phòng và các ban, đội thuộc BPCK Cảng TP Hồ Chí Minh, cùng toàn thể đảng viên khối cơ quan Bộ chỉ huy.

Nội dung quán triệt gồm: Ban chấp hành Trung ương xem xét, thảo luận Báo cáo nhanh tình hình kinh tế xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016, dự thảo ngân sách Nhà nước năm 2017 của Ban cán sự Đảng Chính phủ; Ban chấp hành Trung ương thảo luận cho ý kiến về Đề án một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Ban chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Ban chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4b2zt1xuhv-54411_263542426622039123_nh_2
Các đồng chí là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tham dự hội nghị. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Trần Xuân Lịch yêu cầu, sau buổi thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ Tư, các cấp ủy Đảng trong đơn vị cần phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ Tư đề ra.

Hồ Phúc

Bình luận

ZALO