Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 12:34 GMT+7

Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị:

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Biên phòng - Chiều 14-5, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan TCCT tới dự và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

5afa43937a76df1e7300039c
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Thanh Hồng

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và quyết nghị về: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT cũng đã liên hệ thực tiễn hoạt động của Quân đội để các cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn nội dung của hội nghị lần này. Đồng thời, Thường vụ Đảng ủy TCCT yêu cầu, sau hội nghị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị; tạo niềm tin, sự đồng thuận thống nhất, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Thanh Hồng

Bình luận

ZALO