Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 02:40 GMT+7

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Biên phòng - Ngày 26/10, Đảng ủy BĐBP Ninh Bình tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021 và thực hiện công tác cán bộ….

Qua quán triệt, học tập nhằm kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ về kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.

Trước đó, ngày 25/10, Đảng ủy BĐBP tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Phan Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Định thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Ảnh: Công Cường

Tại hội nghị, Đại tá Phan Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Định đã trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy BĐBP tỉnh khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động....

Quốc Việt - Công Cường

Bình luận

ZALO