Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 02:11 GMT+7

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Biên phòng - Ngày 11-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 2.744 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trọng Thành

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp từ ngày 4 đến ngày 7-10-2021, tại Thủ đô Hà Nội. Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Sau đó, các đại biểu ở các điểm cầu thuộc Bộ Quốc phòng đã được nghe Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, đảng bộ các cấp quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong quân đội các nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 4. Trong quá trình quán triệt cần gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ nhận thức, quyết tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cũng như cá nhân các cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển; tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO