Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 05:09 GMT+7

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Biên phòng - Sáng 12-7, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các kết luận, chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa xác định.

Thiếu tướng Lê Đức Thái thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thùy Trang

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Dự nghe thông báo có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục, các nhà trường, học viện, đơn vị, phòng, ban chức năng.

Trực tiếp thông báo nhanh tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đức Thái cho biết, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-7-2021, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã phát huy tốt tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị đã dành nhiều tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, giải quyết nhiều nội dung quan trọng, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các Tờ trình, Báo cáo và các nội dung của Hội nghị.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Thiếu tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này bao gồm nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong nhiệm kỳ khóa XIII, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Thiếu tướng Lê Đức Thái đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO