Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 27/05/2024 10:36 GMT+7

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Biên phòng - Chiều 4-11, Đảng ủy BĐBP tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, chủ trì hội nghị.

zvg3_anh-1-4
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy BĐBP; thủ trưởng các Cục, Bộ Tham mưu, Văn phòng Bộ Tư lệnh; cấp ủy chỉ huy các đơn vị và toàn thể cán bộ, sỹ quan cấp tá trở lên tại cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoạch định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020, cũng như toàn bộ nhiệm vụ và chuẩn bị tốt nhất cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu, các cán bộ tham dự hội nghị tập trung lắng nghe, chủ động nghiên cứu; đồng thời cần phát huy trách nhiệm quán triệt, nắm vững từng nội dung cụ thể của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia để lập thành tích mới, xung lực mới, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong BĐBP, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị, sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP đã thông báo tới toàn thể đại biểu các nội dung của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tổ chức từ ngày 7 đến 12-10-2019) có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thành công của hội nghị đã góp phần kết thúc thắng lợi năm 2019, để bước vào triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 với quyết tâm cao và khí thế mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng đầu năm 2019; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Thu

Bình luận

ZALO